نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سازندگان نقشه (کارتوگرافان) با جنبه ­هایی از مستند سازی منابع سروکار دارند که تابع یک سری اعمال و روش­های جاری مبتنی بر منطق و عرف می­ باشند. سند سازی و اطلاعات، هر دو نقش مهمی در فرایند انتقال دانش ایفا می­ کنند. اطلاعات، جزئیاتی را درباره اسناد (منابع و مدارک اولیه) و مواردی که در اسناد گنجانده شده فراهم می­ آورد. در حال حاضر، عبارت فوق اطلاعات یا اطلاعاتی درباره اطلاعات، در دنیای اطلاع رسانی رایانه­ ای متداول و مرسوم شده است می­ تواند با سند سازی معادل باشد.

عنوان مقاله [English]

Documentation of Sources of Cartography- Part I

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Cartographers deal with aspects of documentation that follow a series of current practices and methods based on logic and conventions. Documentation and information both play important roles in the process of knowledge transfer. Information provides details about documents (primary sources and documents) and items they include. At the moment, the term “super information” or information about information is a common term in the world of computerized information communication, and can be equivalent to documenting.

1- مدیری، مهدی، کارتوگرافی رایانه­ای، در دست انتشار.
2- Anson.R.W: BASIC CARTOGRAPHY, Volume 2, 1CA, B/H, 1996.
3- Anson, R.W: and Ormeling. F.J. BASIC CATROGRAPHY, for student and technicians, volume3, ICA, B/H, 1996.