نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در روزگاران قدیم، شکست و پیروزی برای اهالی یک شهر به منزله مرگ و زندگی بود. کسی نمی­ دانست در صورت تسلیم چه سرنوشتی در انتظارش است، زیرا فاتحان آزاد بودند به هرکاری که دلشان خواست دست بزنند. در طول تاریخ فاتحانی را می­ توان دید که به محاصره شهرها پرداختند و با فریب و نیرنگ مدافعان شهرها را از ایستادگی و مقاومت برحذر می­ داشتند یا مدافعان براثر گرسنگی و قحطی به آرامی تن به تسلیم می­ دادند و آنگاه با ورود نیروها به درون شهر کشتار عظیمی راه می ­انداختند و شهر یکپارچه به مخروبه ­ای تبدیل می­ شد. برای اینکه شهری در زمان جنگ از آسیب و تلفات درامان بماند، نواحی خاصی از شهر را عمداً به دلایل سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، زیبایی یا انسانی، شهر بی­دفاع اعلان می­ کنند که تعداد اعلان این گونه شهرها اندک می­ باشد و میزان موفقیت این پیشنهاد در هریک از آنها متفاوت است.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Political Geography (Part XIV)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

In ancient times, for the inhabitants of a city defeat and victory in a war was a matter of life and death. No one knew what fate awaited after surrender, because the conquerors were free to do whatever they desired. Throughout history, conquerors can be seen who sieged cities and deceived defenders from defiance and resistance, or defenders slowly gave up because of starvation and famine, and then major massacres were committed following the entrance of troops into the city, and the city was fully devastated. For a city to survive wartime casualties, certain areas of city are deliberately declared to be defenseless for political, economic, military, cultural, esthetic or humanitarian reasons. The number of such declarations is small and the success rate of such proposals varies from one case to the other.

1- Collins John M: Military Geography Brassey's, Washingtou, 1998, PP 195-2130.
2- صفوی، سیدیحیی، مقدمه­ای بر جغرافیای نظامی ایران، جلدچهارم (استان­های مرکزی)، تهران، سازمان جغرافیایی، در دست چاپ.