نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خصوصیات مختلف زمین برای دانشمندان خاک، زمین شناسان، جغرافیدانان، مهندسان عمران، برنامه ­ریزان شهری و منطقه­ ای، معماران، توسعه دهندگان اراضی شهری و سایر کسانی که علاقمند به ارزیابی مناسبت زمین برای کاربردهای مختلف هستند، مهم می­ باشد.
از آنجایی که شرایط زمین و عوارض آن به صورت قابل توجهی بر قابلیت زمین جهت کمک به رشد انواع مختلف گونه ­های گیاهی، تأثیر می­ گذارد، فهم تفسیر عکس هوایی برای ارزیابی زمین، همچنین برای گیاه شناسان، جنگل شناسان، متخصصین و سایر کسانی که دست اندرکار امور تهیه نقشه رویش (پوشش گیاهی) و ارزیابی هستند، نیز مهم است.
خصوصیات اصلی عوارض زمین که می­ تواند به وسیله تفسیر عکس هوایی تخمین زده شوند عبارتند از انواع بسترهای سنگی، شکل اراضی، بافت خاک، شرایط زهکشی مکان، میزان سیل­گیری و عمق مواد غیرجامد (محکم نشده) روی بسترهای سنگی.
به علاوه شیب سطح زمین به وسیله تفسیر عکس هوایی و اندازه­ گیری به وسیله روش­های فتوگرامتری می­ تواند تخمین زده شود.
در ادامه این فصل، ما خصوصیات زمین و تشخیص متداول ترین انواع سنگ بسترها و خاک­های رسوبی باقیمانده مربوطه را همراه با بررسی خاک­های منتقل شده و خاک­های آلی از طریق عکس هوایی، بررسی می­ کنیم. فرآیند تفسیر عکس هوایی تشریح شده در اینجا خصوصیات عوارض زمین را که بر روی عکس­های هوایی استریو قابل رؤیت هستند، تأکید می­ کند.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images (Part XII)

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Different land characteristics are important for soil scientists, geologists, geographers, civil engineers, urban and regional planners, architects, urban land developers and others who are interested in assessing land suitability for different applications.
Since land conditions and features significantly affect land suitability to help grow different types of plant species, understanding aerial photo interpretation is of importance for land evaluation as well as for botanists, forestologists, specialists and others who are involved in the preparation of vegetation maps and assessments.
The main characteristics of land features that can be estimated by aerial photo interpretation are a variety of rocky substrates, landforms, soil texture, site’s drainage conditions, flood harnessing capability and depth of fluid (non-firm) materials on rocky substrates.
In addition, the slope of the land’s surface can be estimated by interpreting aerial photos and measurement using photogrammetric methods.
In the following chapter, we will examine land characteristics and identification of the most common types of bedrocks and remaining sedimentary as well as displaced soils and organic soils through aerial photos. The aerial photo interpretation process described here highlights the terrain features that are visible on stereo aerial photographs.