نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ژئومورفولوژی، اشکال مختلف زمین را مورد بررسی قرار داده و عوامل مؤثر در پیدایش، تغییر و تحول آنها را ارزیابی می­ نماید و مانند سایر علوم مرتبط با زمین هرگز بی ­نیاز از علومی همچون زمین­ شناسی، هیدرولوژی، خاکشناسی، اقلیم شناسی و... نمی­ باشد. از این رو ژئومورفولوژی با دیدگاهی علمی و جغرافیایی (جغرافیای طبیعی) و پرهیز از توصیفات سطحی، به عنوان پایه و اساس بررسی­ های منابع طبیعی به شمار می­ آید و از طرف دیگر به مطالعه و مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری­ ها به همراه تأثیر بر محیط انسانی و بالعکس (جهت شناخت و تعیین پتانسیل­های محیطی به منظور دستیابی و بهره­ برداری از استعدادها و توانایی ­های محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار) می­ پردازد.

عنوان مقاله [English]

The Geomorphology of the Seilakhur (Borujerd) Basin

نویسنده [English]

  • Saeed Taghavi Gudarzi

Member of Faculty, Islamic Azad University

چکیده [English]

Geomorphology examines different forms of land and evaluates the factors influencing their appearance, change and evolution, and, like other earth sciences, it needs the help of sciences such as geology, hydrology, soil science, climatology, ... Therefore, geomorphology, with a scientific and geographical view (natural geography) and avoiding superficial descriptions, is considered as the basis for natural resource surveys. On the other hand, it conducts systematic study and comparison of forms of terrains and their effects on human environment and vice versa (to identify and determine environmental potentials and therefore exploit environmental possibilities in order to achieve sustainable development).

1- ولایتی، سعدالدین، حریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه­ای، انتشارات خراسان، چاپ اول سال 1371.
2- علیزاده، امین، فرسایش و حفاظت خاک، انتشارات آستان قدس، چاپ اول، سال 1368.
3- درویش زاده، علی، زمین شناسی ایران، انتشارات دانش افروز تهران، چاپ اول، ساف ل، 1370.
4- دکتر خسروتهرانی، خسرو، چینه شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول سال 1368.
5- دکتر احمدی، حسن، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 1370.
6- دکتر محمودی، فرج اله، ژئومورفولوژی اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1370.
7- یاراحمدی، مسعود، مطالعه و تحلیل ساختار بخشی از گسستگی زاگرس دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1373.
8- ترکاشوند، محمدقاسم، تقوی گودرزی، سعید، ژئومورفولوژی استان لرستان، دانشگاه تبریز، مقاله کنگره جغرافیدانان ایران، مهر 1373.
9- تقوی گودرزی، سعید، هیدروکلیمای حوضه آبریز رودخانه سیلاخور، پایان نامه کارشناسی ارشد، تیرماه 1375.
10- تقوی گودرزی، سعید، پتانسیل­های طبیعی شهرستان بروجرد، پایان نامه کارشناسی بهمن ماه سال 1371.
 11- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تصاویر ماهواره­ای کاسموس منطقه مقیاس 1:270000 سال 1372-1373.
12- سازمان زمین­شناسی کشور، نقشه زمین شناسی منطقه: مقیاس 1:100000 1373-1372.