نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس

چکیده

اطلاعات فضایی زمانی دقیق، قابل اعتماد و جامع در مورد کاربری زمین در شهرها نیز جزءپیش شرط ­های لازم برای مدیریت پایدار زمین به حساب می­ آید. سنجش از دور، راه ­حل­ های کم هزینه و مؤثری را برای اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان  شهری در سطوح خرد و کلان جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ ریزی کاربری زمین که نهایتاً به مدیریت بهینه محیط شهری منجر می­ شود، ارائه می­ دهد.
مدیریت بهتر و استفاده منطقی­ تر از زمین، نیازمند آگاهی دقیق  و به موقع از تغییرات در ابعاد، ماهیت و توازن فضایی بین بهره ­برداری و باز تولید منابع می­ باشد. GIS برای یکپارچه کردن مجموعه ­های اطلاعاتی مختلف جهت رسیدن به ترکیب یکنواخت واحدهای توسعه زمین، بهترین گزینه را معرفی می­ کند. با به دست آوردن این واحدها، این واحدها، شناسایی سطوح مشکل­ دار پیشنهاد اقدامات حفاظتی امکان ­پذیر می­ گردد.
در برنامه­ ریزی توسعه شهری/ منطقه­ ای، شناسایی انواع سطوح بحرانی از نظر اکولوژیکی و جهت گیری آن برای رشد آینده و ایجاد تعادل در کاربری زمین اهمیت فراوانی دارد. این نوع برنامه ریزی برای بهبود حفاظت محیطی مناطق خاص و سایر اشکال حساس کاربری زمین مفید خواهد بود. بنابراین، آخرین اطلاعات کسب شده از طریق سنجش از دور در ارتباط سطوح حساس از نظر محیطی (EFA) بسیار ارزشمند می­ باشد. بردن شکل، این اطلاعات برای نهادهای مختلف، همچون آنانی که با احیای زمین، حفاظت خاک و جنگل­داری سروکار دارند و همچنین برنامه ­ریزی در این مورد، انتخای نواحی اولویت­ دار، تخصیص وجوه و اجرای روش­های احیا براساس مبانی علمی مناسب بسیار مفید خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Application of GIS and Remote Sensing in Determination of Stability and Use of Sensitive Surfaces in Environmental Terms (EFAS)

نویسنده [English]

  • Rostam Saberifar (Translator)

Member of Faculty, Payam Noor University of Ferdows

چکیده [English]

Accurate, reliable and comprehensive spatial-temporal information on land use in cities is a prerequisite for sustainable land management. Remote sensing provides low-cost and effective solutions for the information required by urban planners at micro and macro levels for analyzing land use planning which ultimately leads to optimal management of urban environment.
Better management and more rational use of land requires accurate and timely knowledge of changes in dimensions, nature and balance of space between exploitation and re-production of resources. GIS introduces the best option for integrating various information collections to achieve uniform combination of land development units. By acquiring these units, identifying problematic areas and proposing protective measures become possible.
In urban / regional development planning, it is of great importance to identify different types of critical ecological areas and their orientations for future growth and balance in land use. This kind of planning will be beneficial to improvement of environmental protection of special areas and other sensitive land use types. Therefore, latest information obtained through remote sensing in relation to environmentally sensitive areas is very valuable. This information will be very useful for various institutions, such as those involved in land restoration, soil conservation and forestry as well as planning in these areas, selecting priority areas, allocating funds and implementing revitalizing methods based on scientific principles.