نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

زمین کروی است یا بهتر اسفروئید (شبه کره) یا بیضوی است. یک نقشه باید تا آنجا که امکان دارد به دقت، زمین سه بعدی را بر یک سطح مستوی دو بعدی نشان دهد.
در تولید نقشه مهم آن است که به یک رابطه شناخته شده و معلوم بین موقعیت­ های حقیقی برروی زمین و نقاط برابر آن در روی نقشه دست یابیم. بنابراین، ساخت هر نقشه­ای باید با یک سیستم تصویر نقشه شروع گردد.... و ده ها سیستم تصویر نقشه وجود دارد که می­توانید از میان آنها یکی را انتخاب نمایید.
فرایند سیستماتیک و منظم انتقال نقاط از سطح کروی زمین به یک سطح مستوی (نقشه) به صورتی که روابط مکانی حفظ گردد، سیستم تصویر نقشه گفته می­ شود. فرایند مزبور سیستم تصویر نقشه یا به کارگیری هندسه و روابط ریاضی تحقق می­ یابد. از نظر مفاهیم هندسی، زمین اسفروئید (شبه کره) می­باشد که اندکی فشرده است.
بنابر تعریف دیگری، نمایش نصف النهارات و مدارات زمین به صورت شبکه­ ای به نام شبکه مختصات جغرافیایی برروی صفحه­ای مستوی را سیستم تصویر نقشه می­ گویند.
سیستم­ های تصویر چگونه استنتاج و استخراج می­ شود؟

عنوان مقاله [English]

What is Map Projection?

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The earth is spherical, or in a better estimation, spheroid (pseudo-sphere) or elliptical. A map should represent the 3D land on a two-dimensional surface as accurate as possible.
In producing maps, it is important that we achieve a clear and distinguished relationship between realities on the Earth and corresponding points on the map. Therefore, making any map must start with a map projection system. There are dozens of map projection systems that one can choose from among.
The systematic and orderly process of transferring points from spherical surface of the earth to a flat surface (map) in a way that spatial relationships are preserved is called a map projection system. The process of map projection system is implemented through application of geometry and mathematical relations. In terms of geometric concepts, the earth is a spheroid (pseudo-spheroid) which is slightly compressed.
According to another definition, the mapping of the meridian and the earth's orbits as a network called the Geographic Coordinate Network on a flat surface is called the map projection system.