نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

نقاط یا مناطق اسکان شهری دلالت بر قطعاتی از زمین دارد که تراکم جمعیت در آنها برابر یا بیش از سیصد نفر در کیلومتر مربع است و متوسط ساختمانها دست کم یک ساختمان در هر هکتار می­ باشد. این تعریف کلیه شهرک­ های کوچک، حومه شهری و نیز شهرهای کوچک و بزرگ با اشکال متفاوت، خواه در مجاورت یکدیگر و یا در فواصل دوری از یکدیگر قرار داشته  باشند، را در برمی­ گیرد که بر روی زمین مسطح یا ناهموار بنا شده باشد.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Military Geography (Part XIII)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

Places and Structures
Urban spots or areas refer to parts of the earth with a population density equal to or more than 300 inhabitants per square kilometer and the average number of buildings of at least one per hectare. This definition covers all small towns and suburbs as well as small and large cities with different shapes, whether adjacent to each other or at distances from one another, which are based on smooth or rough ground.

1- Collins John M: Milityary Geography Brassey's, Washington, 1998, pp 195-2130.
2- صفوی، سیدیحیی، مقدمه­ای بر جغرافیای نظامی ایران، جلد چهارم (استان­های مرکزی) تهران، سازمان جغرافیایی، در دست چاپ.