نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به هنگام کاربرد فتوگرامتری در محیط ­های صنعتی، به سیستم­های تمام خودکاری نیاز است که بدون نظارت انسانی توانایی عملکرد داشته باشند. عناصر مهم و اصلی در چنین سیستم ­هایی، قدرت تفکیک بسیار بالای دروبین­ ها، استحکام و پایداری دوربین­ ها از نظر شکل و ساختمان هندسی دوربین­ ها و دفعات بالای پاسخ آنهاست. در همین راستا، یک سری دوربین ­های مدرنی طراحی شده است که با ارائه هر دو حساسگر 2000×3000 و 70000× 40000 موانع جاری را که بر سرراه دستیابی به دقت از میان برداشته است و توانایی بالقوه زیادی را برای دستیابی به دقت بالای مترولوژی تصویر (3D) از خود نشان می­ دهد.
کارآیی بالا و  مشخصه های سیستم مترولوژی تصویر (3D) باعث گردیده است که سازندگان معدود، ولی برخوردار تخصص بالا جایی را در بازار جهانی برای خود باز کنند. اکثر این گونه سیستم ­ها را می­ توان با برخورداری از مشخصه­ های زیر نشان داد:
- اهداف ویژه (هداف انعکاسی برگشتی، دیودهای ساطع نور- (LED)ها، مشخصه ­های شیءای با کنتراست بالا، تصویر نقاط و الگوها و غیره) که برای سیگنال درآوردن نقاط مورد نظر جهت کنتراست بهینه بکار می ­رود.

عنوان مقاله [English]

Short-Distance Photogrammetry in Industrial Environments

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

Application of photogrammetry in industrial environments requires full automation capable of functioning without human supervision. The main elements in such systems are the high resolution of cameras, the strength and durability of cameras in terms of their geometric shape and structure and the frequency of their response. In this regard, a series of modern cameras have been designed that provide both 2000 × 3000 and 70000 × 40000 sensors and so remove the usual obstacles that preclude the acquisition of precision and show great potential for high precision metrological 3D images.

The high efficiency and features of the 3D metrology system have made it possible for the few but highly skilled producers to find a place in the global market. Most of these systems can be characterized by the following features:
 Specific objectives (reflective targets, light emitting diodes (LEDs), high contrast object characteristics, points and patterns image, etc. that are used to produce signals representing the desired points in order to achieve optimal contrast.