نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

باستان شناسی مربوط به مطالعه علمی تاریخی و ماقبل تاریخ مردم به وسیله تجزیه و تحلیل بقایای باقی مانده از آنها به ویژه آن بقایایی که از طریق حفاری زمین کشف شده است می­ باشد.
تجسس ­های باستان­ شناسی، آثار تاریخی بدیهی جوامع اولیه را بررسی می­ کند.
وجود این مکان­ها اغلب از طریق اسناد تاریخی شناخته شده است. به ویژه اهمیت تفسیر عکس هوایی در تعیین مکانهایی که نامی از وجود آنها در تاریخ ذکر نشده اثبات شده است.
عوارض سطحی و زیرسطحی (زیرزمینی) مورد نظر باستان شناسی به وسیله استفاده از تفسیر عکس هوایی شناسایی شده است.
عوارض سطحی شامل خرابه­ ها، دروازه ­ها، ستون­ های سنگی و سایر علائم سطحی قابل دیده می­ گردد. مثال­های خرابه ­های قابل رویت عبارت هستنداز:
ساختمان­های سنگی نظیراستون هنگ (انگلستان)، قلعه­ ها (سراسر اروپا)، و اقامتگاه ­های سرخ پوستان در جنوب غربی آمریکا، مثال­هایی دروازه­ ها عبارت هستند از دروازه­ های پرنده ­ای شکل و ماری شکل چرخ ­های داروی نظیر چرخ داروی «بیگ هورن» در ویومینگ و چرخ داروی کوه موس در ساسکاچ وان سایر علائم سطحی شامل عکس­های سرخپوشان و خطوط قدیمی ناری، در پرو می ­شود. نگاره (2-31) خطوط نازکا را نشان می­ دهد. تخمین زده می­ شود که آنها حداقل 1500 سال پیش بوجود آمده­ اند و منطقه ­ای در حدود 500 کیلومترمربع را در برمی­ گیرند تعداد زیادی اشکال هندسی به علاوه خطوط باریک مستقیم که به درازای 8 کیلومتر می رسند پیدا شده­ اند. حسب ظاهر، آنها از پاک سازی میلیون ها سنگ به منظور نشان دادن تن­ های روشن­ تر زمین زیرین ساخته شدند. سنگ­های کنار گذاشته شده، اطراف مرزهای خارجی خطوط بر روی هم انباشته شدند.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images (Part X)

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Archeology deals with historical and prehistoric study of people by analyzing their remnants, especially the remains discovered through excavation.
Archeological exploration studies the evident historical monuments of early societies.
The existence of these places is often known through historical documents. Particularly important is the interpretation of aerial photograph in determining places not mentioned in history.
Surface and subterranean features significant for archeology are identified by using aerial photo interpretation.
Surface features including ruins, gates, stone columns and other surface signs can be directly seen. Examples of visible ruins are:
Rocky buildings such as Stonehenge (England), castles (across Europe), and Indian residences in the southwest of America; gates including bird-shaped and snake-shapes; circular wheels such as the Big Horn Drug Wheel in Wyoming, and other superficial signs including Indians’ pictures in Peru. The image (2-31) shows the Nazca lines. It is estimated that they were formed at least 1500 years ago and have a region of approximately 500 square kilometers. Many geometric shapes, along with narrow straight lines that are 8 km long have been found. Apparently they have been built up through removal of millions of stones to show the lighter earth tones of the ground below. Stones removed, the lines were piled up around the outer boundaries.