نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

در این مقاله به بررسی نقش ژئومورفولوژی در مکانیابی و اجرای سد و نیروگاه ملاصدرا در محدوده تنگ براق بر روی سرشاخه رودخانه کر، پرداخته شده است. تعیین مکان نهایی اجرای این طرح و ساخت بدنه اصلی سد تحت تأثیر مستقیم بررسی ژئومورفولوژی محدوده مطالعاتی بوده است. تنگه بالادست به دلیل مورفولوژی مناسب کف و کوله های کناری آن در مقایسه با تنگه اصلی که مورفولوژی نامناسب همراه با گسل و درز و شکاف بوده به عنوان محل اجرای طرح انتخاب گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Tang-Baragh Areas' Geomorphology on Locating and Implementation of Mollasadra Dam And Power Plant Project (Constructed on Fars Branch of Kor River)

نویسنده [English]

  • Shahab Ghahramani

Member of Faculty, Police University

چکیده [English]

In this paper, we investigate the role of geomorphology in locating and implementing Mullah Sadra dam and power plant in the Tang-e-Baragh area on the Kor River. Determination of the final location of the implementation of this design and construction of the main body of the dam has been directly influenced by geomorphological study of the area. The upstream strait has been selected as the location of the project due to appropriate morphology of its floor and side banks compared to the main strait, which has an inappropriate morphology with faults, seams and gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Tang Baragh
  • Kor River
  • main strait
  • Mollasadra Dam and Power Plant
  • dam elevation
  • morphological characteristics
1- قهرمانی، شهاب، توانمندی­های محیطی شهرستان اقلید با تأکید بر کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، خرداد 1381.
2- نشریه پیام آب، نشریه تخصصی اطلاع رسانی، سازمان مدیریت منابع آب ایران، سال اول، شماره سوم، تابستان 1380.
3- نقشه توپوگرافی 1:500000 استان فارس، شهرستان اقلید.
4- نقشه ژئومورفولوژی 1:500000 شهرستان اقلید.
5- وزارت نیرو، سازمان آب منطقه­ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، سال 1374-1380.
6- هوشمندزاده، عبدالرحیم، تفسیر نقشه چهارگوش زمین شناسی اقلید، سازمان زمین شناسی کشور، تهران 1374.