نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از مطالعات زمین شناسی مشخص نمودن لایه­ های آبدار و مخازن حوضه­ های آبریز و همچنین مشخص نمودن تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی منطقه است. بطورکلی دشت الیگودرز و ارتفاعات جنوبی آن در محل برخورد واحد ساختمانی مهم زمین شناسی ایران قرار گرفته است. بطوری که از شمال به ناحیه سنندج، سیرجان و از جنوب غربی به اشترانکوه که جزء ناحیه خرد شده زاگرس و یا زاگرس مرتفع محدود گردیده است. با توجه به موقعیت خاص منطقه از نظر زمین­شناسی، ساختمانی بطور خلاصه به شرح دو نمونه پرداخته می­­ شوند.

عنوان مقاله [English]

Geology of Aligudarz City

نویسنده [English]

  • Fereshteh Tavakkoli

چکیده [English]

The purpose of geological studies is to identify water-containing layers and basin reservoirs, as well as to determine the tectonic and geological structure of the area. In general, the Aligudarz plain and its southern highlands are located at the site of the major geological structural unit of Iran, so that it is bounded on the north to Sanandaj and Sirjan and on the southwest to Oshtorankooh, which is part of the High Zagros. Considering the geologically and structurally special location of the site, two examples are briefly described.

1- تحول ناهمواری­های ایران در کواترنر، فرج اله محمودی پژوهش جغرافیایی شماره 23، سال بیستم 1376.
2- نقشه­های توپوگرافی 1:250000 و 1:50000 منطقه الگودرز و گلپایگان.
3- زمین شناسی کاربردی، وزارت آموزش و پرورش کتاب درسی مراکز تربیت معلم رشته علوم تجربی 1365.
4- زمین شناسی ساختمانی تکتونیک، اسداله ایران پناه، جلد اول و دوم انتشارات دانشگاه تهران، 1359.
5- زمین شناسی ایران، محمدحسن نیوی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور 1365.
6- جغرافیای طبیعی شهرستان الیگودرز، پایان نامه کارشناسی، فرشته توکلی، 1374.
7- جغرافیای طبیعی شهرستان الیگودرز، پایان نامه کارشناسی ارشد، حجت اله کسرائیان، 1379.
8- زمین شناسی ایران، علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1375.
9- ژئومورفولوژی، ترجمه احمد معتمد، جلد اول انتشارات سمت، 1375.
10- مبانی زمین شناسی، ترجمه علی درویش زاده، انتشارات تهران، 1358.
11- چینه شناسی و رخدادهای زمین شناسی، خسرو تهرانی، 1368.
12- جغرافیای استان لرستان، وزارت آموزش و پرورش، چاپ کتاب­های درسی، 1378.
13- کواترنر، احمدمعتمد، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
14- واژه­نامه زمین شناسی، مسیب سبزه­ای، نشر سمر، 1375.
15- هیدروژئومورفولوژی سیستم آبی سراب رودخانه بشار، پایان نامه کارشناسی ارشد اصغر گندمکار، دانشگاه آزاد نجف آباد، 1379.
16- فرهنگ جغرافیا، پریدخت فشارکی، انتشارات امیرکبیر، 1374.