نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مزیت داده­ های تکراری (Wifs) با قدرت تفکیک مکانی ضعیف برای تخمین محصولات است. تجزیه و تحلیل داده ­های (Wifs) در زمان­ های مختلف نشان دهنده تغییراتفنولوژیکی است که باعث جداسازی محصولات شده و می ­تواند برای تشخیص محصولات و تغییرات بدلیل مراحل مختلف رشد استفاده شود.
نتایج نشان داده شده از داده ­های (Wifs) در زمان­های مختلف نشان می­ دهد که محصولات مختلف با توجه به مشخصات زمانی، طیفی از هم جدا می­ شوند. به هر حال اشکالی شبیه جنگل، شهر و آب­ های عمیق و تغییرات کم یا عدم تغییرات آنها را نشان می­ دهند. این اشکال می­ توانند برای نرمال کردن اثرات اتمسفری در داده ­های زمانی که برای پروفیل طیفی لازم هستند استفاده شوند.

عنوان مقاله [English]

Applications of IRS1C/1D Satellite Images - Part II

نویسنده [English]

  • Mahmud Mohebbi

چکیده [English]

The advantage of repetitive Wifs data with poor spatial resolution is to estimate products. The analysis of Wifs data at different times indicates the phenological changes that cause the product to be isolated and can be used to identify the products and changes due to different stages of growth.
The results of the Wifs data at different times show that different products are separated according to temporal and spectral characteristics. However, they show similar shapes like forest, city and deep water with their little or no changes. These shapes can be used to normalize atmospheric effects on temporal data needed for spectral profiles.