نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در سیر تحول مهندسی نقشه­برداری از دانش تهیه نقشه تا تجسم داده ­های جغرافیایی، نگاه مهندس نقشه­بردار بر «شبیه­ سازی» بوده و تکیه دستاوردهای فناوری روز، آموزش و تجربه به ارائه نقشه ­ای شبیه هر چه بهتر زمین بوده است.
تحول در سایه پیوند کارتوگرافی و فتوگرامتری و عرصه رقومی است.
تکیه بر «مدل­ سازی» دنیایی از ارتباط سازنده علوم و فنون نقشه ­برداری در کاربرد است.
مدل (آنچه که باید به وجود بیاید) و مدل ­سازی (طراحی برای آینده) است.
مدل مبتنی بر داده­­ های جغرافیایی پردازش شده به نمایش درآمده است و لذا:
مدل سازی با فتوگرامتری رقومی و کارتوگرافی رایانه ­ای توسعه می­ یابد.
فتوگرامتری دانشی ضروری و مؤثر برای به دست آوردن داده­ های فضایی است و کاربردهای وسیعی در مهندسی و صنعت دارد.
در دانش مهندسی فتوگرامتری از مرحله آنالوگ به مرحله رقومی، تغییرات بنیادی صورت گرفت.
فتوگرامتری رقومی، پتانسیل عظیمی در عرضه توانایی­ ها و مزایای بی­ شمار است.

عنوان مقاله [English]

Digital Photogrammetry, Transformation or Advance

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

In the course of the evolution of surveying from “the science of mapping” to “the visualization of geographic data”, the surveyor has always had his/her eyes on "simulation", and his/her reliance on daily achievements of technology, education and experience has been aimed at making maps of more resemblance to the earth.
The transformation is due to integration of cartography, photogrammetry and digital field.
Relying on "modeling" is a world of constructive connections between science and surveying technology in applications.
Model is what should be created and modeling is design for the future.
The model is displayed based on processed geographical data, and therefore
Modeling is developed with digital photogrammetry and computer cartography.
Photogrammetry is a necessary and effective science for obtaining spatial data and has vast applications in engineering and industry.
In photogrammetry, fundamental changes were made from the analogue to the digital stage.
Digital photogrammetry has an enormous potential to offer abilities and benefits.

1- Luhmann, Thomas, State of –the-art and Practical Solution for Industrial Applications, Gim, July 2001.
2- Lilasand and Kiefer: Remote sensing and Image Interpretation, third ed, John Wiley & Sons, 1994.