نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کشور هندوستان به دنبال یکی از برنامه ­های مهم فضایی خود با هدف انجام و تکمیل سیستم مدیریت منابع طبیعی خود در نوامبر سال 1979 اقدام به پرتاب ماهواره (Bhska 1) که دارای دوربین­ های تلویزیون و رادیومتر یکی بود نمود. پس از آن جهت حصول نتایج بهتر و جمع­ آوری اطلاعات تصویری اطلاعات تصویری کامل تر با پرتاب ماهواره­ ای (IRSP2, P3, P4,IRS  1A,1B) خود را به هدف نزدیکتر نمود علاوه بر آنکه به ترتیب کمبودها  وعیوب سنجنده­ های خود را بهبود بخشیده و توانایی سنجنده­ های نصب شده برروی این ماهواره­ ها را بالاتر برد. در حال حاضر از سری ماهواره­ های تصویربرداری موجود و عملیاتی این کشور می­ توان به ماهواره­ های (IRS/1C/1D) اشاره نمود، کارکرد این ماهواره ­ها جهانی بوده و علاوه بر هندوستان نه کشور در جهان از جمله آلمان، آمریکا و کانادا دارای ایستگاه گیرنده این ماهواره ­ها می­ باشند. سازمان جغرافیایی اقدام به نصب و راه­ اندازی ایستگاه چند منظوره گیرنده اطلاعات ماهواره­ ای نموده است، که در فاز اول بهره­ برداری، قابلیت دریافت تصویر از ماهواره­ های (IRS/1C/1D) را دارد. در فاز بعدی با توجه به طراحی ایستگاه مذکور به صورت چند منظوره، قابلیت دریافت اطلاعات ماهواره­ای از سایر ماهواره­ های هندی از جمله (IRS P5, P6) و همچنین دیگر ماهواره­ های اروپایی از جمله (ENVISAT) و (SPOT) وجود دارد.
در این مقاله سعی گردیده است تا توانایی تصاویر ماهواره­ ای را خصوصاً از نوع (IRS) به منظور استفاده بهتر کاربران معرفی نماییم.

عنوان مقاله [English]

Applications of IRC1C/1D Satellite Imagery - Part I

نویسنده [English]

  • Mahmoud Mohebbi

چکیده [English]

In November 1979 India, following one of its major spatial plans to implement and complete its natural resources management system, launched a satellite (Bhska 1), which had television and radiometric cameras. Then, to achieve better results and collect more detailed visual information, the satellites IRSP2, P3, P4, IRS 1A, 1B were launched which, in addition to removing the shortcomings and weaknesses of their sensors, improved the ability of sensors installed on these satellites. At present, IRS / 1C / 1D satellites can be mentioned as among the existing and operational satellites of this country. The function of these satellites is global, and in addition to India, nine other countries including Germany, the US and Canada have receiver stations for these satellites. The Geographic Organization has installed and set up a multi-purpose satellite data receiver station, which in the first phase of operation has the capability of receiving images from IRS / 1C / 1D satellites. In the next phase, according to the multi-purpose design of the station, it is possible to receive satellite data from other Indian satellites including IRS P5, P6 as well as other European satellites, such as ENVISAT and SPOT.
In this paper, we have tried to introduce the ability of satellite imagery, especially of the IRS type, to help users’ better utilization.