نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

یکی از مهمترین درختان جنگلی که در عالم گیاهی شهرت بی­نظیری دارد اکالیپتوس است که در مقیاس وسیعی در جهان کاشته شده و توده­های جنگلی انبوهی را تشکیل می­دهد.
در جهان امروز که بر اثر بهره­ برداری­ های طولانی و مستمر جهت سوخت و کارهای ساختمانی، و امور صنعتی، درخت، حتی به عنوان سایبان و پناهگاه و زیبایی منظر کمیاب گشته است، غالباً این کمبود را به دلیل تنوع گونه (600 گونه و واریته) و سرعت رشد و نرمش اکولوژیک می­ توان با گشت اکالیپتوس جبران نمود.
از لحاظ دیگر فرآورده ­های اصلی و فرعی، دور کوتاه بازدهی و ارزش اقتصادی زیاد موجب جلب توجه افکار جنگل­ بانان و مسئولین منابع طبیعی کشورهای مختلف گردیده و کشت آن را با سرعتی بی ­نظیر ایجاد نموده است. به طوری که مثلاً کشور برزیل در حدود یک میلیون هکتار جنگل از درختان اکالیپتوس احداث کرده است. که این مقدار معادل 2/1 جنگل های طبیعی شمال ایران است.

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Knowledge About Eucalyptus Plant in Iran and the World

نویسنده [English]

  • Ali Haj Agha Mohammadi

Member of Faculty, Islamic Azad University of Najaf Abad

چکیده [English]

Eucalyptus is one of the most important forest trees enjoying a unique fame in the world of plants. It is planted in large scale around the world and forms considerable forest masses.
In today's world in which tree has become scarce even as a shade and sanctuary or in terms of landscape beauty due to prolonged and continuous exploitation as fuel or for construction and industrial works, the shortage can be offset by Eucalyptus cultivation due to its species diversity (six hundred species and variety), rate of growth and ecological flexibility.
On the other hand, the major and minor products, short period between cultivating and fruition and high economic value of the Eucalyptus tree have attracted the attention of foresters and natural resource officials in different countries toward this plant and have led to its unprecedented rate of cultivation, so that, for example, Brazil has created about one million hectares of Eucalyptus forests, which is equivalent to about half the natural forests of northern Iran.

1- جوانشیر، کریم، اکالیپتوس انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 154 – 153 – 136 – 107 – 93 – 51 – 41 – 40.
2- حیدری، حسین، خواص داروئی اکالیپتوس، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ، 1369، ص 42 – 55 – 67.
3- حجازی، مهرنوش، پایان‌نامه دوره لیسانس، مقدمه‌ای بر شناخت اکالیپتوس (ایران – جهان)، زمستان 1372، ص 1 – 11 – 36 – 37 – 99 – 100 – 142 – 143.
4- دانستنیها، مجله علمی تحقیقی سال دوم شماره 24، اول مرداد 1359، ص 12.
5- صادقی علی‌آبادی، حجت‌اله (بررسی مواد مؤثر به خصوص اسانس فارر در گونه‌های اکالیپتوس کشت شده در مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع اصفهان)، پایان نامه دانشگاه اصفهان، 1367، ص 26 – 30 – 92.
6- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، ص 218.
7- کاظم موسوی، محمدرضا، دارو و درمان، عوارض، مرکز نشر سپهر، چاپ اول، 1366، ص 85.
8- نگاهی به اکالیپتوس و فوائد آن، روزنامه اطلاعات یکشنبه 8 آذر 1366، ص 12.
9- Australia: special Article – Australian Eucalyptus Timbers (year book Australia 1919) page 3 of 16 page 5, 7 q of 16.
10- Australia National Botanic gardens, Eucalyptus moorei – Growing native plants. Page 1 of 2-5 page of 2.
11- Chattway, M.M (The bark of Euealyptusi) The Australian timber yournool 1953 page 17.
12- Aus stats – special Article – Australian Eucalyptus timbers (year book Australia 1916) p.1-12-18.