نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعیین موقعیت دقیق و سریع GPS برای ناوبری، نقشه­ برداری و ژئودزی نیاز به راه حل فاز حامل با تفاضل دوگانه انتگرال دارد. راه حلی را که برای رفع این مشکل در نظر گرفته ­اند روش تعدیل جداسازی همبستگی کمترین مربعات LAMBDA می­ باشد از این رو LAMBDA را برای حل سریع ابهامات GPS در نظر گرفته ­اند.
در این مقاله نتایج عملی برای تعیین موقعیت و حل ابهام برای چندین برابر ارائه گردیده است.
در سال 1993، Peter Tenissen پروفسور ژئودزی ریاضی Delft، این روش (LAMBDA) را به عنوان راه حل تفاضل دوگانه، معرفی کرد. روش LAMBDA اجرا گردید و شرح و کد آن طبق آدرس اینترنتی:
Internet – site of MGP: http:// www.geo.tudelft.nl/mgp/
قابل دسترسی می­ باشد.
روش LAMBDA ، در 60 دانشگاه، مؤسسات و شرکتها استفاده گردید.

عنوان مقاله [English]

Quick Solution of GPS Ambiguity Using LAMBDA

نویسنده [English]

  • Roghiyyeh Golvari (Translator)

چکیده [English]

GPS precise and accurate positioning for navigation, mapping and geodesy requires a dual-integral carrier phase solution. The solution to this problem is the LAMBDA method of modulating separation of least squares’ correlation, so that LAMBDA is considered to quickly solve GPS ambiguities.
In this paper, practical results are presented of positioning and resolution of ambiguity for several times.
In 1993, Peter Tenissen, Professor of Mathematical Sciences at Delft, introduced LAMBDA as a dual-differential solution. LAMBDA method was implemented and its description and code is accessible at the following URL:
Internet - site of MGP: http: // www.geo.tudelft.nl/mgp/

The LAMBDA method was used in 60 universities, institutes and companies.