نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

با فن­ آوری کنونی، پردازش ترکیبی مجموعه داده­ های (datasets) مکانی از منابع متعدد امکان­ پذیر شده است. استفاده نابجا از مجموعه داده­ ها، غالبا کار پردازش آنها را پرهزینه، غیردقیق و زمان بر می ­نماید. چگونه می ­توان چنین مشکلاتی را به حداقل رساند؟
نویسندگان این مقاله، نتیجه تحقیقات خود را درباره ساخت یک سیستم هشدار دهنده بر مبنای دو نوع راه حل، ارائه نمودند.
اولین راه­ حل، محدود کردن استفاده از داده ­ها، تنها با یک عملیات مشخص می­ باشد. راه­ حل بعدی، لزوم تجزیه و تحلیل متادیتاهای (metadata) مربوط به مجموعه داده­ ها است تا از این طریق قابلیت کاربری مجموعه داده ­ها در موارد مختلف تعیین شود.

عنوان مقاله [English]

Avoiding Misuse of Spatial Data, Two Methods of Warning the Users

نویسنده [English]

  • Ashraf Azimzadeh Irani (Translator)

Master of Geography

چکیده [English]

With current technology, combined processing of spatial datasets from multiple sources has become possible. Misuse of datasets often makes their processing expensive, time consuming and inaccurate. How can such problems be minimized?
The authors of this paper have presented the results of their research on the construction of a warning system based on two types of solutions.
The first solution is to limit the use of data to only one specific operation. The next solution is the need to analyze the metadata of dataset in order to determine the functionality of dataset in different cases.