نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیاره زهره در افسانه های دوران باستان به نام الهه زیبایی نامگذاری شده است؛ البته در اقوام مختلف نامهای مخصوصی بر آن نهادند. یونانیان باستان آن را به نام آفرودیت، خدای باروری و حاصل خیزی می ­نامیدند. برای بابلی­ ها این سیاره معشوقه خدایان و الهه عشق و باروری و جنگ بود. چینی ­ها نیز آن را یک نقطه سفید زیبا می­ دانستند. با این تفاسیر این طور نتیجه می­ گیریم که زهره از آغاز تمدن، سمبل عشق و زیبایی بوده است. یونانیان ساکن جزیره سیترا که آفرودیت را می­ پرستیدند، واژه cytherean به معنی وابسته به آفرودیت، را اغلب برای سیارات به کار می­ بردند. این صفتی که به جای کلمه پیوندی «وابسته به زهره» مورد استفاده قرار می ­گیرد.

عنوان مقاله [English]

Venus, a Veiled Planet - Part II

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

The Planet Venus is named after the goddess of beauty in ancient myths, though it has been named among various peoples differently. Ancient Greeks called it Aphrodite, the goddess of fertility. For Babylonians this planet was the mistress of gods and the goddess of love, fertility and war. The Chinese also considered it a beautiful white spot. With these interpretations, we conclude that Venus has been a symbol of love and beauty since the beginning of civilization. The Greeks living on the island of Cythera, who worshiped Aphrodite, often used the term Cytherean, meaning “related to Aphrodite” for referring to planets. This is an adjective that is used instead of the phrase “related to Venus”.