نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

نقشه ­های توپوگرافی ابزار و وسیله مهم در امر تجزیه و تحلیل لندفرم­ ها (اشکال زمینی) به شمار می ­آیند. با استفاده از نقشه ­های مجهز به منحنی­ های میزان می­ توان انواع مختلف اشکال زمینی مربوط به سیستم ­های شکل­ زایی را بررسی نمود.
نقشه­ های توپوگرافی و خطوط منحنی میزان ترسیمی در این نقشه­ ها، تصاویر دوبعدی از نمایش ناهمواری­ های سطح زمین که در اصل سه بعدی ­اند، هستند. برای بررسی سه بعدی اشکال ناهمواری ها در روی نقشه­ های توپوگرافی، بایستی نقشه ­های توپوگرافی استریوسکوپی (استریوگرام) تهیه شود تا امکان دید سه بعدی خطوط منحنی میزان به مانند عکسهای هوایی فراهم گردد. در این متن سعی شده است چند نمونه از این گونه نقشه ­ها را برای نمایش انواع لندفرم مربوط به سیستم­ های شکل­ زایی مختلف معرفی شود.

عنوان مقاله [English]

Considerations on the Analysis of Landforms' Topography

نویسنده [English]

  • Ma'sumeh Rajabi

Member of Faculty, Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

Topographic maps are important tools for analyzing landforms. Using maps with contour lines, various types of landforms related to morphogenetic systems can be examined.
Topographic maps and their contour lines are two-dimensional pictures of land terrains which are essentially three-dimensional. To carry out a three-dimensional investigation of forms of terrains on topographic maps, topographic stereoscopic maps (stereograms) should be provided so that three-dimensional view of contour lines become possible just as aerial photos. In this text, we have tried to introduce several examples of these maps for displaying different types of landforms related to different morphogenetic systems.

مقاله حاضر از منابع زیر اقتباس شده است:
1- جزوه نقشه­خوانی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز، دکتر معصومه رجبی
2- کتاب جغرافیای طبیعی کاربردی، ترجمه دکتر معصومه رجبی و دکتر بهروز صراف، انتشارات دانشگاه تبریز، 1381.