نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از سریع ترین شیوه­ های جمع ­آوری داده­ های جغرافیایی، تصویربرداری ماهواره­ ای است. براساس مشخصات فنی و توانایی سیستم سنجنده تصویربرداری که برروی یک سکوی فضایی (ماهواره) تعبین گردیده، امکان جمع ­آوری داده ­های جغرافیایی با دقت هندسی و وضوح تصیوری متفاوتی فراهم می ­باشد.
اولین تصاویر ماهواره ­ای با کاربرد کارتوگرافیکی توسط دوربین متریک تهیه شده و متعاقب آن سری ماهواره­ های کاسموس (روسیه)، لندست (آمریکا) و اسپات (فرانسه) با مجهیز بودن به سیستم­های تصویربرداری متناسب با شرایط تبدیل به نقشه (اعم از پوشش استریو، سیستم متریک یا مرکزی، قدرت وضوح عوارض بالا و غیره) جای محکمی در حوزه علوم و فنون ژئوماتیک در جمع ­آوری هندسی داده­ های جغرافیایی و استراج اطلاعات دقیق، صحیح و برسع باز نمودند و امروزه نیز ماهواره­ های IRS با برنامه ­ای منظم در ارائه تصاویر کارتوگرافیک جایگاه گسترده ­ای را به خود اختصاص داده است.
نگارنده در بررسی­ های مختلف دورکاوی و اجرای پروژه­ های تحقیقاتی و اجرایی هر از چند گاهی مطالبی را پیرامون اصول و مبانی دورکاوی، کاربرد سنجش از دور در شهرسازی، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سکوها و سنجنده ­های تصویربرداری (سیستم های اپتیکال و اسکنر)، تحت عنوان «اشاره» یا در قالب مقالات و کتاب تقدیم علاقمندان نموده است. در اینجا شایسته می­ داند مدخلی را به سیستم های تصویربرداری ماهواره ­های هندوستان باز نموده و اشاره­ ای اجمالی را پیرامون برنامه ­های فضایی هند و تصاویر با کاربردهای متنوع درعلوم و فنون زمین داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

Satellite Information - Part I

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

One of the fastest ways to collect geographic data is satellite imaging. Based on technical specifications and capabilities of an imaging system on a space platform (satellite), it is possible to collect geographic data with different geometric precision and resolution.
The first satellite imagery with cartographic application was prepared by a metric camera, followed by Kosmos (Russia), Landsat (USA) and Spot (France) series of satellites which, equipped with imaging systems adapted to mapping conditions (incl. stereo coverage, metric or central system, high feature-resolution, etc.), have gained a solid place in geomatic sciences and technology regarding geometric collection of geographic data and extraction of accurate and correct information. Today IRS satellites have gained a strong position by an orderly program of providing cartographic images.
The author has, from time to time through various investigations and implementation of research and practical projects, presented to the students in the field discussions on principles of remote sensing, applications of remote sensing in urban constructions, remote sensing and geographic information systems, platforms and imaging sensors (optical and scanner systems) in the form of papers in this journal or books. It seems proper to open a new series of discussions on satellite imaging systems of India and to provide a brief overview of Indian space programs and images with diverse applications in science and technology.

1- Eye in the Sky , IRS (Indian Remote Sensing Satellite, June, 2002).
2- SPACE inddia: Magazine, INDIAN SPACE Research Organization, 2002.