نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

جغرافیای نظامی یکی از شاخه ­های علوم جغرافیایی می­ باشد که کلیه اثرات طبیعی، فرهنگی (انسانی) و زیست محیطی را بر سیاست­ ها برنامه ­ها و طرح ­های نظامی و عملیات رزمی/ پشتیبانی در سطح جهانی، منطقه­ ای و محلی مورد بررسی قرار می ­دهد.
جغرافیای نظامی علمی است که تأثیر عوامل جغرافیایی یک کشور یا یک را در حرکت­ های نظامی بیان می­ کند.
جغرافیای نظامی، بخشی از علوم نظامی است که با ویژگی ­های محیط و منطقه عملیات در ارتباط است.
جغرافیای نظامی، بکارگیری روش تجزیه و تحلیل جغرافیایی، برای مسائل نظامی را شامل می­ شود. شایان ذکر است که برای جغرافیای نظامی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. لیکن دو مطلب اساسی در تعریف جامع ضروری بنظر می­ رسد.
الف- مقیاس و کاربرد جغرافیای نظامی
کاربرد جغرافیای نظامی از نظر رهبران سیاسی، برنامه­ ریزان و تدوین کنندگان امنیت ملی، فرماندهان و سلسله مراتب نظامی که در تدوین استراتژی نظامی نقشه دارند و دارای تعریف خاص و محدوده مشخصی است.
ب- جغرافیای نظامی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی و شرایط مختلف ژئوپلتیک هر منطقه، ارزش خاص خود را دارد. در واقع جغرافیای نظامی در مقابل تهدیدات ارائه کننده جهت­ های تهدید واستفاده از عوامل جغرافیایی در مقابل این تهدیدات است.
جغرافیای نظامی راهنمای مژثری در طرح­ ریزی­ های ملی و برنامه ­ریزی کلان یک کشور اعم از آمایش سرزمین است، تا مکانیابی مناسب طرح ­های توسعه و اقدامات سازندگی کشور مانند تأسیسات زیربنایی و صنعتی در هر شرایطی از ملاحضات امنیتی دفاعی برخوردار باشند.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Political Geography

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Member of Faculty, Imam Hosein University

چکیده [English]

Political geography is one of the branches of geographical sciences that examines all natural, cultural (human) and environmental effects on policies, military plans and combative / supportive operations at global, regional and local levels.
Political geography is a science that expresses the effects of geographic factors of a country or area on military movements.
Political geography is a part of military sciences that concerns environmental characteristics of the area of operation.
Political geography includes application of geographic analysis method. It is worth noting that various definitions have been presented for political geography, but two major points are necessary to be considered in order to reach a comprehensive definition.
A. Scale and application of military geography
The application of military geography for political leaders, national security planners, commanders and military hierarchies that play major roles in formulation of military strategies, which has specific definition and a certain scope.
B-The military geography has its own value against internal and external threats and various geopolitical conditions of any region. In fact, military geography faces threats by presenting their direction and exploitation of geographic factors against these threats.
Military geography is an effective guide in national and macro planning in a country including land preparation and allocation, so that appropriate locating of development plans and constructive measures of the country such as infrastructure and industrial establishments take defense-security considerations into account in all circumstances.