نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه جغرافیا – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت

چکیده

جغرافیا در مفهوم علمی و امروزین خود علم مکان و فضا است و موضوع آن پدیده­ های طبیعی و انسانی است که جهان و مکان های متنوع آن را به وجود می­ آورد.
بر این اساس جغرافیا از یک سو به توصیف، بررسی و تجزیه و تحلیل پدیده ­های مخلتف محیط طبیعی در عرصه ­های گوناگون آب، خاک، اقلیم، محیط زیست بشر به عنوان بستر جغرافیایی و نیز نحوه پراکندگی سازمان بندهای اجتماعی و فعالیت های اقتصادی و پیامدهای حاصل از کنش متقابل جوامع انسانی با محیط زیست می ­پردازد و از سوی دیگر می­ کوشد تا با شناخت علمی که نسبت به قانون­مندی ­های محیط طبیعی و جریان های اجتماعی پیدا می کند نقشی فعال در کاهش و یا از میان بردن ناهماهنگی های فضایی و آفرینش چشم ­اندازهای فرهنگی بر عهده گیرد.

عنوان مقاله [English]

The Importance and Status of Scientific Trips (Explorations) in Geographical Training

نویسنده [English]

  • Nasrollah Mola'ei Hashjin

Professor of Geography, Islamic Azad University of Rasht

چکیده [English]

Geography in its scientific and modern sense is the science of space whose subjects are the natural and human phenomena that create the world and its various places.
Accordingly, geography on the one hand describes, examines and analyzes the various phenomena of natural environment in various water, soil, climate and human environment areas as geographical basis, as well as dispersion of social organizations, economic activities and consequences of the interaction of human societies with the environment, and on the other hand it attempts to play an active role in reducing or eliminating spatial inconsistencies and in creation of cultural perspectives through the scientific knowledge that it gains concerning natural rules and social developments.

1- برنامه آموزشی کارشناسی رشته جغرافیا مصوب دویست و چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه­ریزی سال 1371 گروه علوم انسانی – کمیته برنامه ریزی جغرافیا، ص 6.