نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

نگاهی به تاریخ معماری جهان نشان می دهد که طراحان ساختمان، پیوسته د ر تلاش پیگیر جهت پاسخ گویی به شرایط اقلیمی و تأثیرات آن بر محیط های مسکونی بوده ­اند. توجه به شرایط آب و هوایی تنها تضمینی مطمئن جهت افزایش عمر مفید ساختمان، ارتقاء کیفی آسایش و بهداشت و فضاهای داخلی و همچنین صرفه­ جویی در مصرف انرژی مورد نیاز به منظور تنظیم و کنترل شرایط آسایش محسوب می­ شود.
موقع جغرافیایی و شرایط توپوگرافی ایران، اقالیم متفاوتی را در پنهان این سرزمین شکل داده است. از این رو نیاکان ما در تطابق با شرایط اقلیمی و ایجاد فضاهای مناسب داخلی از فرم و روش های مناسبی استفاده نموده و به تدریج و در کوران تجربه و دانش، استفاده از پتانسیل­ های محیطی را به بهترین وجه آموخته­ اند. به گونه­ ای که ساختمان های سنتی گوشه و کنار کشور ، این هماهنگی و سازگاری حیرت­ انگیز را به خوبی نشان می­ دهد.

عنوان مقاله [English]

The Effective Temperature and Climatic Design of Buildings in Kirman

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Naderi

Master of Geography

چکیده [English]

A look at the history of architecture in the world shows that building designers have been consistently making efforts to respond to climatic conditions and its impacts on residential environments. Consideration of climatic conditions is the only reliable guarantee to increase the useful life-span of the building, improve the quality of comfort and hygienic facilities and indoor spaces, as well as to save energy in order to adjust and control the comfort conditions.
Geographical position and topographic conditions of Iran have shaped different climates over this land. As a result, our ancestors used suitable forms and methods to adapt to climatic conditions and create suitable indoor spaces, and, gradually and in the light of experience and knowledge, they learned the use of environmental potentials in the best way, so the traditional buildings around the country show this amazing harmony and consistency.

1- کاوریانی، محمدرضا: اقلیم­شناسی کاربردی، جزوه درسی، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، 1374.
2- رازجویان، محمود: آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1367.
3- سازمان هواشناسی: سالنامه­های اقلیمی سالهای 1959 تا 1993.
4- نادری، احمدعلی: نقش اقلیم حیاتی در معماری استان کرمان (با نگرش ویژه بر شهر کرمان)، پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا، 1363.
5- کسمایی، مرتضی: اقلیم و معماری، شرکت خانه سازی ایران، تهران، 1363.
6- توسلی، محمود: ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، دانشکده هنرهای زیبا، تهرا«، 1360.
7- غیور، حسنعلی: تأثیر اقلیم در معماری فولاد شهر، مجموعه مقالات هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، جلد اول، اصفهان، 1373.
8- ریاضی، جمشید: اقلیم و آسایش در ساختمان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، 1356.
9- صالحی، محسن: انرژی در ساختمان، انتشارات پیکان، تهران، 1372.
10- علیجانی، بهلول، نقش آب و هوا در طراحی مسکن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 35، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372.
11- Oliver, J.E. 1973, Climate and man’s Environment, John Wileey Inc. New York.