نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

اصولاً قبل از هر چیزی باید به این نکته اشاره نمود که برنامه ریزی منطقه ­ای در پرتو نظریه­های توسعه منطقه­ ای صورت می­ گیرد و چون این نظریه ­ها نشأت گرفته از مفاهیم توسعه به طور کلی و توسعه منطقه ­ای به صورت مشخص است، لذا قبل از پرداختن به برنامه ریزی منطقه ­ای، لازم است تا مفاهیم توسعه و نقش آن در شکل­ گیری برنامه­ ریزی منطقه ای را مورد بررسی قرار دهیم.

عنوان مقاله [English]

The Status of Regional Planning in Iran

نویسنده [English]

  • Sima Buzari

Member of Faculty, Institution of Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Basically, it should first be noted that regional planning takes place in the light of regional development theories, and since these theories originate from the concepts of development in general and regional development in particular, it is necessary before addressing regional planning to examine the concepts of development and its role in the formation of regional planning.

1- صرافی، مظفر، مبانی برنامه­ریزی توسعه منطقه­ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377، ص 19.
2- راسل.ال، اکوف، ارزیابی مجدد از برنامه ریزی توسعه ملی، ترجمه احمدعظیمی بلویان، مجله برنامه­و توسعه، شماره اول، زمستان 1363، ص 43.
3-فرآیند برنامه ریزی توسعه، جزوه درسی، دانشگاه تهران، 1367، ص 13-1.
4- زنوز، بهروز هادی و دیگران، مقدمه­ای بر علل نابرابریهای منطقه­ای در ایران، سازمان برنامه و بودجه، 1373، ص 15.
5- کاتوزیان، محمدعلی، اقتصادی سیاسی ایران – از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، مترجم، محمدرضا نفیسی ودیگران، تهران، نشر مرکز، 1372، ص 145 – 151.
6- توفیق فیروز، درآمدی بر برنامه اقتصادی، با نگاهی به وضع ایران، تهران، مجموعه آموزش و توسعه، 1359، ص 15 تا 17.
7- نوری، شعله، برنامه­ریزی منطقه­ای در گذشته، سازمان برنامه و بودجه، 1362، ص 2.
8- منبع پیشینی، ص 9-8.
9- سازمان برنامه و بودجه، خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور، 56-1352، تهران، سازمان برنامه و بوجه، 1352، صفحات 1 تا 98.
10- کاواب و مهرازان (مهندسی مشاور)، طرح ریزی کالبدی ملی و منطقه­ای، وزارت مسکن و شهرسازی، 1369، ص 91 تا 103.
11- صرافی، مظفر، مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه­ای، سازمان برنامه و بودجه، 1377، ص 80.
12- سازمان برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (66 – 1362)، 1362، ج اول، ص اول.
13- سازمان برنامه و بودجه، طرح شناسایی مناطق محروم کشور، 1362، ص 105.
14- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، 1375، ص 16 – 15.
15- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، 1379، (83 – 1379) ، ص 50 – 52.