نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ضبط ویدئویی شکل و حالتی از تهیه تصویر الکترونیکی است که در آن سیگنال های تلویزیونی آنالوگ استاندارد روی نوار مغناطیسی یا دیسک ضبط می­ گردند. دوربین هایی که برای ضبط ویدئویی تصاویر هوایی بکار می­ روند، عبارت هستند از: دوربین های تک باندی، چند باندی یا دوربین های مولتی تک باندی. این دوربین ها می­ توانند طول موج های مرئی، مادون قرمز نزدیک، نیمه مادون قرمز (این دامنه کامل را همه دوربین ها ندارند) قرائت نمایند. برای مثال، نگاره (1) یک دوربین ویدئویی چند باندی را نشان می ­دهد که به طول موج سبز، قرمز و مادون قرمز نزدیک حساس بوده و پاسخ طیفی عکسهای مادون قرمز رنگی را مدل­ سازی می­ کند.

عنوان مقاله [English]

Preparation of Electronic Images

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Video recording is a form and state of electronic image recording in which standard analogue television signals are recorded on a magnetic tape or disk. Cameras used for video recording of aerial images include: single-band, multi-band or multi-single-band cameras. These cameras can read visible wavelengths, near-infrared, and half-infrared (not all cameras cover this full range). For example, figure (1) shows a multi-band video camera that is sensitive to green, red and near-infrared wavelengths, and models the spectral response of colored infrared images.

میدری، مهدی: عکاسی و عکسبرداری در مهندسی نقشه­برداری، سازان جغرافیایی، تهران، 1379.
2) Lilasand and Kiefer “Remote Sensing and IMAGE Interpretation Third ed, John Wiley6 & Sons, 1994.
3) Robinson, Arthur H, sale, Rausall D. Morrison. Joel L and Muehrcke phillipc: Elements of Cartography: John Willey & Sons, 1985.
4) Harris, Ray: Satellite Remote Sensing , Routledae & Kegan paul, New York, 1987.