نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تصاویر، به خاطر تغییر در اندازه روشنایی منظره بر روی فیلم شکل می­ گیرد. در نگاه اول، در عکس برداری هوایی چنین تغییراتی تنها با تغییر نوع پدیده زمین رابطه دارد. البته، این فرضیه، آسان گرفتن بیش از حد مسئله است. زیرا عوامل زیادی که با نوع با شرایط یک عارضه زمینی ارتباطی ندارند و می­ توانند بر اندازه­ گیری­ های مقدار نوردهی فیلم اثر بگذارند. از آنجا که عوامل مزبور روی اندازه­ گیری نوردهی اثر می­ گذارند ولی نقشی در تغییرات حقیقی نوع پوشش زمین با شرایط ندارند. به آن­ها «اثرات خارجی» گفته می­ شود. در اینجا، اثرات عمده هندسی را که در نوردهی فیلم اثر می­گذارد، مورد بحث قرار می­ گیرد.

عنوان مقاله [English]

Impact of Geometric Factors on Film Exposure

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The images are formed through the change in the strength of brightness of the scene upon the film. At first glance, in aerial photography such changes are related only to the change in the type of the land feature. Of course, this hypothesis is an over-simplification of the issue, because there are many factors that are not related to the type or conditions of a land feature and can affect the measurements of the exposure value of the film. Since the above-mentioned factors affect the measurement of exposure but do not play a role in the true changes of the type of land cover due to conditions, they are called "external effects". Here, the major geometric effects that affect the exposure of the film are discussed.

1- مدیری، مهدی؛ عکاسی و عکسبرداری در مهندسی نقشه برداری، سازمان جغرافیایی، تهران، 1379.
2- Lilasand and Kiefer "Remote Sensing and IMAGE Interpretation Third ed, John Wiley & Sons, 1994.
3- Robinson, Arthur H, sale Raudall D.Morrison. Joel L and Muehrcke Phillipc: Elements of Cartogrphy, John Willey & Sons, 1985.
4- Harris, Ray: Satellite Remote Sensing, Routledae & Kegan paul, New York, 1987.