نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام

چکیده

جغرافیای نظامی، دانشی است که در زیرمجموعه یکی از تعاریف جامع و فراگیر علوم جغرافیا قرار می­ گیرد. تأثیر محیط طبیعی و فرهنگی بر خط مشی نظامی/ سیاسی، طرح ­ها، برنامه ­ها و انواع عملیات رزمی و پشتیبانی در جهان، منطقه و محلی را مورد بررسی قرار می ­دهد.
روابط مکانی و فضایی بدون تردیدی از مهمترین عناصر و عوامل جغرافیایی است. موقعیت، اندازه و شکل نواحی زمین، همراه با موقعیت آب ­هایی که در مسیر فعالیت­ های نظامی قرار دارد پایه ­ای را تشکیل می ­دهد که برروی آن کلیه عوارض زمین قرار گرفته است. در بخش خشکی­ های زمین سه قسمت اصلی و با اهمیت نظامی به عنوان مرتفع ­ترین، وسیع­ ترین و عمیق­ ترین را در برمی­ گیرد که هریک شرایط منحصر به خود را دارد و تفکیک و شیوه­ های خاصی را در برمی­ گیرد.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Military Geography - Part VIII

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Emam Hosseyn University

چکیده [English]

Military geography is a science which is considered as one of the branches of geography according to one of the comprehensive definitions of this science. It examines the impact of natural and cultural environment on military / political attitudes, plans and all types of combat and support operations on the world, regional and local scales.
Spatial relationships are undoubtedly among the most important geographic elements and factors. The position, size and shape of land, along with the location of the water that is on the military activities' path, form the basis on which all land features are positioned. Dry lands of the earth include three major parts that are militarily important, namely the highest, the widest, and the deepest lands, each of which has its own unique conditions and includes distinctions and special methods.