نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدیریت جنگل داری، جنگل­ ها را برای چوب، علوفه، آب، حیات وحش و تفریح مدنظر قرار می­ دهد.
از آن جایی که محصول اصلی و خام جنگل­ ها چوب می­ باشد. جنگل داری به ویژه مدیریت اراضی دارای درختان چوب الواری، مرمت و بهبود وضعیت موجود جنگل و کنترل آتش را مد نظر قرار می ­دهد. تقریباً یک سوم مساحت زمین را جنگل­ ها ی گوناگون می­ پوشانند. آنها به صورت غیرمنظم پخش شده ­اند و ارزش سرمایه ­ای آنها به طور مرتب تغییر می­ کنند. تفسیر عکس هوایی وسیله آسانی را برای بررسی شرایط آنها فراهم می ­نماید.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images - Part VI

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Forestry management considers forests for wood, forage, water, wildlife and recreation.
Since the main and raw product of forest is wood, forestry especially considers management of lands that contain logging trees, restoration and improvement of forest condition and fire control. Approximately a third of the earth is covered by various forest types. They have been irregularly distributed and their capital values change regularly. Interpretation of aerial photographs provides an easy way to check their condition.