نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در میان آسمان کروی که ستارگان در آن به صورت استواری قرار گرفته ­اند، دانشمندان متوجه هفت شیء سرگردانی شدند که در جهت شرق در آسمان در حرکت بودند. آنها عبارتند از: خورشید، ماه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. هرکدام از این اجسام سرگردان با یک روز در هفته مربوط گردیده ­اند به طوری که در انگلیسی مدرن، ارتباط بین این لیست و اسامی هفته به صورت Sunday,Monday, Saturday آشکار می­ باشد، اما در دیگر زبان­­ ها برای نام گذاری روزهای هفته از معیارهای دیگر استفاده گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Universe in Movement - Part II

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

In the round sky where the stars stand firm, astronomers noticed seven wandering objects that were moving eastward in the sky. They include the Sun, the Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Each of these wandering objects is associated with one of the days of the week, so in modern English, the link between this list and the names of weekdays is revealed in Sunday, Monday, Saturday, but in other languages other criteria have been used for naming weekdays.