نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندس عمران( مدیریت ساخت)

چکیده

با توجه به اهمیت تجهیز کارگاهی در عملیات عمرانی عظیم، باید اذعان داشت که تجهیز کارگاهی عمرانی، قابل مقایسه با تجهیز سایر کارگاه­ها نیست. از این رو در این رابطه، نکاتی چند به شرح زیر یادآوری می­شود:
- برآورد هزینه تجهیز کارگاهی باید توسط مهندس مشاور به صورت درصد نسبت به کل طرح تعیین شود. مشاور در رابطه با نحوه پرداخت هزینه تجهیز گارگاهی، متناسب با مراحل زمانی اجرای تجهیز کارگاهی، در مشخصات و یا فهرست بها، پیش­ بینی ­های لازم را با توجه به دستورالعمل­ های مربوطه به عمل خواهد آورد درصد هزینه تجهیز کارگاهی بسته به نوع پروژه و مشخصات آن، شرایط توپوگرافی، شرایط اقلیمی منطقه طرح تغییر می­ کند و درصد ثابتی نیست.
- منظور از تجهیز و برچیدن کارگاه­ ها، تأمین ابنیه، ساختمان­ ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات به روش احداث، نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن، آن­ها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره است.

عنوان مقاله [English]

Equipping Civil Plans of Country

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Ershadmanesh

Master of Civil Engineering

چکیده [English]

Considering the importance of workshop equipment in massive civilian operations, it should be acknowledged that the equipment of a construction workshop is not comparable to that of other workshops. Hence, a number of points are noted in this regard as follows:
- Estimation of workshop equipment costs should be carried out by the consultant engineering firm in proportion to the total project. Consultant will make the necessary predictions in specifications or price list on how to pay for workshop equipment costs in accordance with relevant instructions and considering the schedule of the implementation of workshop equipment. The percentage of the cost of workshop equipment is not constant and varies according to the type of the project and its characteristics, as well as topographic and climatic conditions of the plan’s site.
- The purpose of equipping and dismantling workshops is to supply buildings, facilities, equipment and machinery through constructing, installing or controlling them based on facilities on site and in the form of purchase or leasing of services.

1- اعرابی، سیدمحمد (مترجم)- پارسائیان، علی(مترجم)- مدیریت رفتار سازمانی، جلداول رفتار فردی، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی چاپ اول- سال 1374- 449 صفحه.
2- امام جمعه زاده- ناشر نشریه نامه انجمن- شماره دوم صفحه 15و 20و 21.
3- بتن در مناطق گرمسیر- ناشر سازمان برنامه و بودجه- اولین سمینار بندرسازی- بهمن- 1365- صفحه 76 الی80.
4- پیک ویژه مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران- سال اول- شماره3- مهر 1378.
5- تواقفنامه اجرای بدنه و سرریز طرح سد و نیروگاه گتوند- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی سپاسد- 1378.
6- جاسبی، عبداله- اصول و مبانی مدیریت- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- چاپ چهارم- سال- 1369، 218 صفحه.
7- حفاری در معادن سطحی- ناشر شرکت تامراک- چاپ اول- 598 صفحه.
8- دانشکده فرماندهی و ستاد.
9- دانشگاه صنعتی شریف- انتشارات معاونت تحصیلات تکمیلی- جزوه درس اصول و مدیریت ساخت.
10- دستورالعمل حفاظت و ایمنی- ناشر شرکت نیمرخ پیمانکار تونل­های انحراف طرح سد و نیروگاه گتوند- 24 صفحه.
11- رحیمی حقیقت، علی- نشریه صنعت برق- شماره37 خرداد- 78 صفحه 58.
12- فهرست بهای واحد رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن- انتشارات سازمان برنامه و بودجه سال 1377- صفحه 97 الی 101.
13- فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی- انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو- سال 1370- 28 صفحه.
14- فهرست خدمات مرحله ساخت سدها- انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو- سال 1370- 45 صفحه.
15- فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی- انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو- سال 1370- 13 صفحه.
16- فهرست خدمات مرحله طراحی تفصیلی- انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو- سال 1370- 46 صفحه.
17- قرارداد شرکت مشاور زمین پروژه و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در طرح سدو نیروگاه گتوند پیوست(2) صفحه 2 الی 42.
18- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران- انتشارات وزارت نیرو- دی 1376- صفحه 1 الی 27.
19- مجلس و پژوهش- انتشارات نشریه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی کار گروه تحقیق شماره دوم- سال 1372- 231 صفحه.
20- مجموعه مقالات نخستین همایش سدخاکی- انتشارات شرکت مهندسی سپاسد- صفحه 262 الی 287.
21- مطالعات اثر زیست محیطی طرح گتوند- شرکت مشانیر- سال 1378.
22- ملاکی( معاون اموربرق وزارت نیرو)- نشریه صنعت برق خرداد 78- شماره 37 صفحه 6 و 7.
23- نجمائی، محمد- سدها- مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه (TC)- 540/4س3ن- 207صفحه.
24- واثقی، قاسم- اخلاق مدیریت- انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی- 282 صفحه.
25- Bell, F.G.(1994), Description and classification of Rock Masses, chapter 3 of: Engineering in Rock Masses, Butterworth &Heineman, London.
26- Dancan, W.R. (1996), A guide to the project Management Body of knowledge project Management Institute.
27- Drucker, P.F.(1954), The Practice Of Management, Harper and Bros.
28- Fayol, H.(1916), Industrial and General Administration (Paris: Dunod).
29- Franklin, J. & Dussault M(1991), Rock Engineering Application, Mc Graw- Hill, New York.
30- Hofstede, The cultural Relativity of Organizational Practices and Theories p.85.
31- Jansen, R.B. (1988), Advanced Dam Emgineering Van Nostrand Reinhold, New York: Harper & Row (2974).
32- Mintzberg, H.(1973), The Nature of Managerial work (New York: Harper & Row).
33- Millgram, S.(1974), Obedience To Authority (New York: Harper & Row).
34- Technical dictionary on dams, 1994.
35- Thomas, H.H.(1976), The Engineering of Large Dams, Part I, Jihn wily & Sons, London.