نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در واقع کاربرد سنجش از دور به طور عملی هنگامی که شخص عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را در بازار جهانی مطالعه و بررسی می­ کند، بسیار متغیر می­ باشد. مشکلات جهانی جمعیت، کیفیت محیط زیست، انرژی، اقلیم و آب و هوا خصوصاً مسائل فیزیکی، بیولوژیکی و تکنولوژیکی که کشاورزی مدرن با آن مواجه می ­باشد. بسیار گسترده بوده و این عوامل خود نیز به وسیله ارزش­ های انسانی و سنت­ ها و سیستم ­های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می­ گیرند.
در اینجا ما تلاشی جهت بررسی یک تصویر بزرگ، از طریق سنجش و دور جهت کاربردهای کشاورزی نمی­ کنیم، در عوض، کاربری مستقیم تفسیر عکس هوایی در سه ناحیه انتخاب شده را در نظر می­ گیریم. طبقه ­بندی نوع محصول، بررسی شرایط محصول و تخمین میزان محصول.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images - Part V

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

The application of remote sensing can be highly variable when it examines the supply and demand of agricultural products on the world market. The global problems of population, environment’s quality, energy, climate and especially the physical, biological and technological problems that modern agriculture faces are very widespread and are in turn affected by human values and traditions as well as economic, political and social systems.
Here we do not attempt to study a large picture produced by remote sensing for agricultural applications; instead, we consider the direct application of aerial photo interpretation in three selected areas: classification of product type, assessment of product condition and estimate of product quantities.