نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی­ های ژئومورفولوژی مناطق از اهم موضوعاتی است که در مطالعات عمرانی باید صورت پذیرد. ضرورت انجام این مطالعات و سایر تحقیقات مربوطه در مناطقی بیشتر احساس می­ شود که تا به حال به دوراز اقامت و عبور مرور جمعیت انبوه انسان­ ها مانده است. بدیهی است که با استقرار مراکز مسکونی، تجاری و خصوصاً مراکز صنعتی و کشاورزی ناپایداری ­های طبیعی که قبلاً مورد توجه نبوده از اهیت خاصی برخوردار می­ گردد. برطبق اصول طبیعی لازم است که ابتدا ساختار زمین­ شناسی و به ویژه تحول ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه قرار بگیرد.
در این مقاله، مطالعه ­ای بر روی دیاچه فیروزه ­ای واقع در استان لرستان صورت می­ گیرد و سعی شده که مراحل تکمیل شکل­یابی آن شناسایی و براساس این آگاهی برنامه ­ریزی ­های عمرانی، کشاورزی، تجاری و صنعتی اجرا گردد چنانچه در مقاله پی­گیری خواهد شد، دریاچه زیبای گهر واقع در استان لرستان در زیرپای میلیون ها مسافر، توریست و کاوشگر قرار خواهد گرفت.

عنوان مقاله [English]

Gohar Lake: Turquoise Jewel of Lorestan Province

نویسنده [English]

  • Fereshteh Tavakkoli

چکیده [English]

Geomorphologic studies of areas are among the important issues that need to be addressed in construction studies. The necessity of conducting these studies and other relevant research is more acutely felt for areas that have still remained free from the settlement and passage of great human populations. Obviously, with the establishment of residential, commercial and especially industrial and agricultural centers, natural instabilities that were not taken into consideration in the past gain special importance. According to natural principles, it is necessary to first study the geological structure and in particular the geomorphological evolution of the region.
In this paper, a study was conducted on the blue lake located in Lorestan province and attempts have been made to identify the stages of its formation and, based on this knowledge, to implement constructional, agricultural, commercial and industrial plans. As discussed in the article, Gohar Lake, located in Lorestan province, will be under the feet of millions of travelers, tourists and explorers.

1- توکلی، فرشته، «اوضاع طبیعی شهرستان الیگودرز« پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، 1374.
2- کردوانی، پرویز، «بررسی منابع و مسائل آب در ایران»؛  انتشارات دانشگاه تهران، 1363.
3- وزارت آموزش و پرورش؛ «جغرافیای استان لرستان»؛ سال 1369.
4- ایران پناه، اسدالله «زمین شناسی ساختمانی تکتونیک»؛ انتشارات دانشگاه تهران، سال 1352.
5- یاراحمدی، «جزو امور آب لرستان»؛ سال 1369.