نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کاربردهای عملی سیستم­ های فتوگرامتری رقومی روز به روز بیشتر می­ شود. ویژگی مهم فتوگرامتری رقومی (DP)، قابلیت آن برای ترکیب فتوگرامتری با سایر فناوری­ ها از قبیل علوم رایانه­ ای، طراحی گرافیک رایانه ­ای، شناسایی طرح، پردازش تصویر، مهندسی اطلاعات جغرافیایی و موارد بسیار دیگر موجود در رایانه ­های کاری معمولی است.

عنوان مقاله [English]

Fully-Digital Photogrammetric Systems

نویسنده [English]

  • Mohammad Fahimi (Translator)

چکیده [English]

Practical applications of digital photogrammetric systems are increasing day by day. An important feature of digital photogrammetry (DP) is its capability to combine photogrammetry with other technologies such as computer science, computer graphic design, implementation of design identification, image processing, geographic information engineering and many other possibilities found in ordinary computers.