نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در حال حاضر، سایت های رایانه ای متعددی وجود دارد که نقشه را در دسترس کاربران سرتاسر جهان قرار می دهند. دلایل عمده و اساسی گسترش روزافزون آن ها عبارت هستند از:
• کاهش هزینه (توزیع گرافیک رنگی مانند نقشه توسط سایت های رایانه ای هزینه ای به مراتب کمتر از چاپ و توزیع نقشه بر روی کاغذ دارد.)
•تقلیل زمان انتقال( نقشه هایی که برروی شبکه های رایانه ای قرار دارند. در طی مدت زمان کوتاهی که حتی از چند ثانیه تجاوز نمی کند، قابل انتقال و ارائه به کاربران در هر نقطه جهان می باشد.)
•افزایش توانایی( امکان تعامل بین سیستم اطلاعات کارتوگرافی (GIS) با کاربران را برقرار می نماید به طوری که شرایط محاوره کامل حاصل شود.)
• کاربرد گسترده (نقشه رایانه ای دامنه بسیار وسیعی از کاربردهای نقشه را به کاربران ارائه می نماید.)
• GIS (سیستم اطلاات کارتوگرافی، اطلاعات پایه و ساختار توپولوژیک داده های مختلف را درسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS فراهم می سازد.)

عنوان مقاله [English]

Cartography and the Internet - Part I

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Currently, there are many computer sites that make maps accessible to users all over the world. The main reasons for their increasing expansion are:
• Reduction of cost (distribution of color graphics such as maps by computer sites costs far less than printing and distributing maps on paper)
• Reduction of transmission time (maps that are put on computer networks can be transmitted over a short period of time (not exceeding a few seconds) to users anywhere in the world)
• Enhancing abilities (it makes interaction between GIS and users possible, so that full conversational conditions are achieved.)
• Extensive use (Computer map provides users with a wide range of applications for maps)
• GIS (Cartographic Information System provides basic information and topological structure of various data in the GIS “Geographic Information System”).