نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

نیروهای تهاجمی زمینی که از استعداد تحرک سریع برخوردارند، چنانچه فاقد امکانات پشتیبانی هوایی باشند، بناچار بایستی خود را با شناف یا با استفاده از قایق و در مواردی با احداث پل از رودخانه وسیع بگذارنند، بدون اینکه از سرعت پیشروی خود بکاهند و این در حالی است که نیروی پدافندی دشمن در ساحل دیگر استقرار یافته­ اند. عبور رزمندگان سپاه اسلام از اروند رود در عملیات والفجر8 ( فاو- 20 بهمن ماه سال 64) نمونه این عملیات شجاعانه و طراحی عالی نظامی بود.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Military Geography - Part VI

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

Ground offensive forces, though with high mobility potential, if lacking air support facilities, will have to pass wide rivers by swimming or boat, and in some cases by building a bridge over the river, without decreasing their advancing speed; and this is so while the enemy's defense forces have been deployed on the other shore of the river. The passage of the Islamic Revolutionary Forces over the Arvand Roud during the Valfajr 8 Operation (Faw - Feb. 09, 1985) was an example of courageous operation and excellent military design.