نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمین دارای سطح بسیار پیچیده و متغیری است. برجستگی­ های توپوگرافی و ترکیب مواد آن منعکس کننده بسترهای سنگی و مواد غیرجامدی است که در قسمت زیرین زمین قرار گرفته و همواره با تغییر عوامل درونی موجب تغییراتی برروی سطح زمین می­ گردند. هر نوع سنگ، شکاف و یا شکستگی، ناشی از حرکات داخلی زمین بوده و هرگونه عارضه فرسایشی و یا رسوبی فرآیندی است که منجر به وجود آمدن آنها گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images - Part IV

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

The earth has a very complex and variable surface. Its terrain shapes and compositional materials reflect rocky substrates and non-solid materials that are located in the lower part of the earth and always cause changes on the surface of the earth following changes in internal factors. Any type of rocks, cracks or fractures is caused by internal movements of the earth, and any erosive or sedimentary feature is a process that has led to their creation.