نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

آنچه که در تحلیل مسائل مسکن دارای اهمیت ویژه و خاص می­ باشد بررسی عمر بناها و همچنین کیفیت آن­های می­ باشد، که با فن­ آوری جدید و استفاده از تکنولوژی­ های جدید مرتبط می­ باشد. بررسی این عوامل می­ تواند نیاز به ساختمان سازی و همچنین تجدید بنای ساختمان­ها را با بینش روشن­ تری پیش روی برنامه ریزان قرار دهد.
عمر بناهای شهر اصفهان نشان می­ دهد که 9/34 درصد از بناها در آخرین سرشماری در سال 1375 دارای 10 سال و کمتر می­ باشند. که این بررسی در مناطق دهگانه شهر اصفهان نتایج قابل توجهی را بدست خواهد داد.
در مورد کیفیت بنا نیز در حالی که در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335، 78 درصد بناهای این شهر خشتی بود این رقم در سال 75 فقط ده درصد که شامل خشت، گل، چوب و یا آجر می­ شده بوده است و در عوض 26/29 درصد اسکلت فلزی یا بتون آرمه و 39/53 درصد از آجر و آهن بوده است.
در این مقاله سعی شده است که کیفیت بناها از نظر مصالح و همچنین قدمت آنها در طی سال­های سرشماری مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه ­ای از نظر عوامل فوق­ الذکر در مناطق دهگانه به عمل آید.

عنوان مقاله [English]

The Process of Production and the Quality of Buildings in the City of Isfahan

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Varesi

Member of Faculty, University of Isfahan

چکیده [English]

What is especially important in analyzing housing problems is the study of life-span of buildings as well as their quality, a task which is related to new technologies. Investigating these factors can show the need of construction andrenovation of buildings to planners with a brighter vision.
The last census in 1996 shows that 34.9% of buildings of the city of Isfahan are ten years old or less. The study will have significant results in the ten districts of Isfahan.
Concerning the quality of buildings, while in the first public census of population and housing in 1956 78% of buildings of the city were made by adobe, this figure was only about 10% in 1996, including adobe, clay, wood or brick, and Instead 26.29% had metal structure or reinforced concrete and 53.39% were made by brick and iron.
In this article, the quality of buildings in terms of materials as well as their age during the years of the census have been studied and a comparison has been made based on the above factors in the ten districts of the city.
 

1- نتایج سرشماری شهراصفهان 1335، مرکز آمار ایران.
2- نتایج سرشماری شهر اصفهان 1345، مرکز آمار ایران.
3- نتایج سرشماری شهراصفهان 1355، مرکز آمار ایران.
4-  نتایج سرشماری شهراصفهان 1365، مرکز آمار ایران.
5- نتایج سرشماری شهراصفهان 1375، مرکز آمار ایران.
6- آمارنامه استان اصفهان 1375، مرکز آمار ایران.
7- آمارنامه استان اصفهان 1376، مرکز آمار ایران.
8- آمارنامه استان اصفهان 1377، مرکز آمار ایران.
9- فصلنامه اقتصاد مسکن شماره 25 دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
10- تحلیل فضایی توسعه مسکن استان اصفهان (پایان نامه کارشناسی ارشد) فریبا فخاریان، 1377، دانشگاه آزاد نجف آباد.