نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آیا انسان تنها موجود این جهان پهناور است یا این که در جایی دیگر موجودات هوشمندی نیز وجود دارد؟ این سوال همواره از جانب فیلسوف­ ها مطرح شده و مردم در هر دوره از تاریخ به آن جواب ­های متفاوتی داده­ اند. حال پاسخ ما در مقابل این پرسش چیست؟ امروزه ستاره ­شناسان به وسیله پیشرفت تکنولوژی و کامپیوترهای مدرن توانسته ­اند در این زمینه بیش از گذشته به موفقیت­ هایی دست یابند.
در این مقاله یافته­ های ستاره­ شناسان در مورد امکان حیات در مناطق دیگر مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا پیتر استانلی سعی کرد از نقطه نظر زیست شناسی به این مسئله نگاه کند. جان رولاند به معرفی یافته ­های انجام شده توسط ستاره­ شناسان پرداخت. باری جونز به این مطلب اشاره نمود که آماتورها نیز می­ توانند در جستجوی موجودات هوشنمد در ماوراء عالم خاکی نقشی را ایفاء نمایند و بالاخره بیل روز به صورتی دیگر به این سوال نگریست و در این زمینه که آیا زمین تا به حال توسط موجودات هوشمند از دنیایی دیگرملاقات شده و نیز درباره شناخت بشقاب پرنده­ ها تحقیق نمود. حال این سوال مطرح است که آیا به نظر شما موجودات هوشمندی غیر از انسان در جایی دیگر از این جهان پهناور وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Life in the Solar System

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

Is human being the only intelligent creature of this vast universe or are there other intelligent beings elsewhere? This question has always been raised by philosophers and people have given it different answers in each period of history. What is our answer to this question? Today, with the advent of technology and modern computers, astronomers have achieved successes in this field more than ever before.
In this paper, findings of astronomers about the possibility of life in other areas are discussed. At first, Peter Stanley tried to consider this issue from a biological point of view. John Roland has introduced the findings of astronomers. Barry Jones pointed out that amateurs could also play a role in exploring intelligence in the universe beyond the earth, and, finally, Bill Rose looked at the question in another way and investigated about whether the earth had been ever met by intelligent creatures from another world, and also about recognition of flying saucers. The question now arises whether there are other intelligent beings other than human beings at a place in the universe.