نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای بیش از سه دهه می­ باشد که اندازه ­گیری فواصل در کارهای نقشه­ برداری روزمره و عادی عملی شده است. امروزه، در اثر پیشرفت­ هایی که در فن­آوری رایانه­ ای بعمل آمده، جمع ­آوری و پردازش خودکار با حجم ­های وسیعی از داده­ های حوزه و میدان لیزری امکان­ پذیر گردیده است. سیستم­ های تهیه نقشه تجسمی (سه بعدی) لیزری فواصل نزدیک که از این پیشرفت­ ها حاصل گردید، توانایی آن را دارند که در عرض مدت کوتاهی مدل­های رایانه ­ای دقیقی با جزئیات فراوانی از انواع وسیعی از اشیاء من جمله کارهای ساختمانی، مجتمع­ های صنعتی، کارهای هنری و معماری را فراهم آورد. نویسندگان این مقاله با ارایه نمونه­ های عملی، نحوه کار و امکانات سیستم ­های تهیه نقشه تجسمی لیزری فواصل نزدیک را مورد بررسی و بحث قرار می­ دهند. آن­ها همچنین طرفداران و متقدین این فن و روش را با طرفداران و منتقدین سیستم فتوگرامتری مقایسه می­ کنند.

عنوان مقاله [English]

Preparation of Precise and Fine Three-Dimensional Object-Oriented Models Using Laser Short-Distance, Laser Systems of 3D-Map Preparation

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

For more than three decades, measurement of distance has been carried out during routine and normal surveying tasks. Today, thanks to advancements in computer technology, automatic collection and processing of large volumes of field data and laser fields have become possible. Short-distance laser 3D mapping systems that are derived from these advancements, have the ability to provide accurate computer models with great details from a wide range of objects including construction works, industrial complexes, works of art and architecture within very short periods of time. The authors of this paper discuss the operation and possibilities of systems for preparation of short-distance laser 3D mapping. They also compare the supporters and critics of this technique with the supporters and critics of photogrammetric system.