نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکسبرداری می ­باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ­ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ممکن است در سطوح مختلف به لحاظ پیچیدگی انجام گیرد، (این پیچیدگی) می تواند از تشخیص ساده پدیده­ ها روی زمین تا استخراج اطلاعات جزئی با توجه به پیچیدگی فعل و انفعالات بین عوارض سطحی و زیر سطح زمین باشد.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images - Part III

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Aerial photos contain details of land features. A photo interpreter systematically reviews photos and regularly utilizes other auxiliary materials, such as maps and field observation reports. According to this study, interpretation is carried out according to physical nature of features and phenomena on the photos. Interpretation may be implemented at different levels of complexity: from simple recognition of phenomena on the earth to extraction of detailed information, considering the complexity of the interactions between surface and subterranean features.