نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عمر منظومه شمسی از جهان بیشتر نبوده و انبساط آن از یک تلالو نوری در حدود 12 تا 18 بیلیون سال قبل آغاز گردیده است. ما تصمیم داریم داستانمان را از دوران طفولیت جهان آغاز کنیم. در ابتدا جهان انرژی محض بود و هیچ نوع ماده جامدی در آن وجود نداشت، به سرعت این انرژی به صورت متراکم برای ساختن خرده­ های انرژی ای که در چرخش به صورت الکترون­ها و هسته ­های هیدروژن و هلیوم بودند شکل گرفتند. وقتی دنیای جوان ما منبسط و رقیق شد، آب و هوای آن نیز سرد گردید. این گازها به صورت خوشه­ ای و دست ه­ای دوران یافته و متمرکز شکل گرفتند. و به تدریج به طور جداگانه به جریانات مجزایی تبدیل شد که شامل کهکشان های اولیه گردید. در داخل این کهکشان ها، دسته ­های متمرکز کوچکی ظاهر شده و در چرخشی متلاشی گردیدند که در نتیجه تولد دسته ­هایی از ستارگان را موجب گردیدند.

عنوان مقاله [English]

Emergence of the Solar System

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

How old is the solar system?
One thing is certain about the age of the solar system – it cannot be greater than the age of the Universe, whose expansion from a flash of light began about 12 to 18 billion years ago. We shall start our story from the childhood of the Universe.
At first, the Universe was pure energy; there was no solid matter. Quickly this energy condensed to make energetic particles which, in turn, formed into electrons and the nuclei of hydrogen and helium. As the young universe expanded and became rarified, it also cooled. The gas became clumpy and formed into swirling concentrations that gradually separated into isolated eddies that comprised primordial galaxies. Within these galaxies, smaller concentrations appeared, and these in turn fragmented, giving birth to clusters of stars.