نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده

یکی از اساسی ­ترین عوامل در ساختار زمین، اقلیم است و بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات در سطوح گسترده­ ای متأثر از شرایط اقلیمی می­ باشد.
دانشمندان اقلیم ­شناسی به این نتیجه رسیده ­اند که اقلیم در تمام ابعاد زمانی قابل تغییر است. تغییرات اقلیمی حاصل کنش متقابل عوامل پیچیده و کمتر شناخته شده­ ای است. برخی از این فاکتورها در خارج از جو زمین عمل می­ کنند و پاره­ای دیگر در کنترل انسان قرار داشته با افزایش آلاینده ­ها در مناطق شهری ناپایداری اکوسیستم شهری افزون می شود. تجمع آلودگی ­ها همراه با تأثیرات متقابل فرآیندها، ناپایداری اقلیم را سبب می گردد. در این مقاله تأثیر فعالیت های انسانی بر مسائل اقلیمی و گرم شدن آب و هوای شهرها مورد بررسی قرار می­ گیرد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Urban Development on Climate Change

نویسندگان [English]

  • Mahmud Jalali
  • Esmaeil Nasiri

Member of Faculty, Islamic Azad University of Ashtian

چکیده [English]

One of the most fundamental factors in the structure of the earth is the climate, and undoubtedly nature, man and all manifestations of life are greatly affected by climatic conditions.
Climatologists have come to the conclusion that climate can change over time at every aspect. Climate change is the result of interaction of complex and less-known factors. Some of these factors act outside the earth's atmosphere, and some others are in human control. Increase in amount of pollutants in urban areas intensifies the instability of urban ecosystems Accumulation of pollution, together with interactions of processes, cause climate instability. In this paper, the impact of human activities on climate issues and urban warming is studied.

1- اداره حاصلخیزی و خاکشناسی کشور – نقشه خاکشناسی منطقه
2- سازمان سنجش از راه دور ایران  - عکس ماهواره­ای منطقه.
3- سازمان نقشه­برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح – نقشه­های توپوگرافی.
4- شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان – واحد آب– گزارشی از طرح سدسازی و آبیاری رامهرمز – 1363.
5- شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان – خلاصه گزارش وضعیت و مشخصات سد مخزنی و شبکه آبیاری رامهرمز – 1368.
6- شرکت ملی نفت ایران – نقشه زمین­شناسی 1:100000 منطقه.
7- غاری، ایران – مقدمه­ای بر جغرافیای ناحیه­ای  در ایران – جزوه درسی – 1362.
8- غنی­زاده، حمید – شرایط انتخاب محل سدها – مجموعه مقالات اولین سمینار سدسازی ایران – 1366.
9- کارآموز، محمد – روابط و عوامل انسانی در مدیریت منابع آب و توسعه سال دوم – شماره 4 – 1373.
10- مخدوم – مجید – شالوده آمایش سرزمین – انتشارات دانشگاه تهران – 1372.
11- مکنون، رضا – توسعه پایدار و منابع آب – آب و توسعه – سال چهارم – شماره 2 – 1375.
12- مهندسین مشاور آبان – طرح جامع توسعه شهرستانهای ایذه و باغملک – وزارت مسکن و شهرسازی – 1375.
13- مهندسین مشاور جاماب – طرح جامع آب کشور – 1367.
14- مهندسین مشاور زومار – مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی منطقه رامهرمز – وزارت کشاورزی – 1365.
15- مهندسین مشاور یکم – مطالعات طرح جامع قطب کشاورزی و دامپروری مارون – وزارت کشاورزی – 1375.
16- وارثی و همکاران – طرح جامع توسعه مناطق روستایی شهرستان باغملک – وزارت جهاد سازندگی – 1375.