نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در دهه­ های اخیر، نوسان های سطح آب دریای مازندران خساراتی را به مردم و زمین های مجاور آن وارد کرده است. تغییرات آب و هوایی و بی­ توجهی به اکوسیستم، قطعا در این امر دخیل بوده ­اند. با این حال، این موضوع بسیار ناشناخته باقی مانده است.
دریای مازندران، بزرگترین دریاچه روی زمین، منطقه­ ای وسیع­تر از کشور نروژ را می ­پوشاند. ساختار زمین­ شناختی آن میلیون ها سال پیش شکل گرفته و در طول هزاران سال، از وسعت آن کاسته یا به آن افزوده شده است. دریاچه مازندران روزگاری به صورت دریای آزاد بود و از طریق دریای سیاه، مدیترانه و آژف به اقیانوس راه داشت.
این دریا که زمانی در تملک ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت، اکنون به منظور استفاده از ذخایر و منابع گاز طبیعی مورد توجه پنج کشور ساحلی قرار گرفته است. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این منابع سهیم هستند.

عنوان مقاله [English]

Caspian Sea, the Largest Lake on the Earth

نویسنده [English]

  • Susan Mesgari (Translator)

چکیده [English]

In recent decades the fluctuations of the Caspian Sea level has inflicted damages on the people and lands around it. Climate changes and inattention to ecosystem have certainly played role in this issue. However, this fact has remained much unrecognized.
The Caspian Sea, the largest lake on the earth, covers an area vaster than the country of Norway. Its geological structure has formed millions of years before, and over thousands of years its area has been increased or decreased. The Caspian Sea was once an open sea, and was connected to oceans via the Black Sea, the Mediterranean and the Azov Sea.
This Sea, which was once possessed by Iran and the Soviet Union, has now attracted the attention of the five coastal countries surrounding it for its natural gas resources. In addition to Iran and Russia, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan have shares in these resources.