نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار پردازش اطلاعات براساس کامپیوتر به منظور جمع ­آوری، ذخیره، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات (فضایی) جغرافیایی است. سامانه اطلاعات جغرافیایی در واقع یک سیستم پایگاه اطلاعات است که خصوصاً برای داده­ های برداری مبنای مکانی (با استفاده از مختصات جغرافیایی) طراحی شده است. اطلاعات جمع ­آوری شده می­ تواند به چندین روش شامل جداول، گراف ها و نقشه­ ها نمایش داده شود. سامانه های اطلاعات جغرافیایی به عنوان نقشه های درجه بالاتر مطرح هستند و تعدادی از آن را نقشه­ های جدید وجالب می­ نامند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Geographic Information Systems

نویسنده [English]

  • Ma'soumeh Rajabi (Translator)

Member of Faculty, Department of Natural Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

Geographic Information System (GIS) is the tool of computer data processing with the aim of collection, storage, management and analysis of geographic (spatial) information. Geographic Information System is basically a database system that has been specially designed for location-based vector data (using geographic coordinates). The collected information can be represented in different ways, such as tables, graphs and maps. Geographic information systems are considered as maps of higher level, and a number of them are regarded as new and interesting maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative analogue؛ point؛ descriptive information؛ polygon؛ composite layers؛ raster؛ geographic information systems؛ spatial information؛ line؛ spatial information structure؛ position analysis؛ vector
  • node