نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی از مهمترین عوامل مؤثر بر حیات به شمار می­ رود. اساساً هر گونه دخل و تصرف انسانی در محیط به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است. از دلایل اصلی توجه محققین و دانشمندان علوم مختلف به اقلیم، اهمیتی است که این عامل در محیط ­های انسانی و طبیعی دارد.

عنوان مقاله [English]

Climate-Based Design of Buildings' Windows

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Naderi

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Climatic conditions, along with other environmental factors, are considered as among the most effective factors in life. Basically, any type of human intervention in environment is to a large extent a function of climatic conditions. One of the main reasons of the great attention paid by scientists in different fields to climate is the importance this factor has on human and natural environments.

1- توسلی، محمود، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، دانشکده هنرهای زیبا، تهران، 1360.
2- سازمان هواشناسی، سالنامه­های هواشناسی، تهران، سالهای آماری 1993 – 1959 میلادی
3- رازجویان، محمود، آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1367.
4- علیجانی، بهلول، نقش آب و هوا در طراحی مسکن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 35، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372.
5- غیور، حسنعلی، تأثیر اقلیم در معماری فولادشهر، مجموعه مقالات هشتمین کنگره جغرافیدانانایران، جلد اول، دانشگاه اصفهان، 1373.
6- کسمایی، مرتضی، اقلیم و معماری، شرکت خانه­سازی ایران، تهران 1363.
7- نادری، احمدعلی، نقش اقلیم حیاتی در معماری استان کرمان با نگرش ویژه بر شهر کرمان، پایان نامه فوق لیسانس گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، 1376.