نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر علوم جغرافیایی

چکیده

ماه بلاتردید نزدیک ترین جرم سماوی به زمین محسوب می شود و یا به تفسیر دیگری تنها همسایه­ ای است که آماده پذیرایی از مهمانان ناخوانده زمینی شد و در عین حال تنها قمر شناخته شده آن نیز به شمار می­ رود. ماه از دیرباز مورد توجه ساکنین زمین بوده و سالیات متمادی افکار انسانها را به خود جلب نموده است و کاوش­ ها و مطالعات بسیاری در خصوص نحوه تشکیل و سایر نشان ویژگی­ های آن توسط دانشمندان و محققان صورت گرفته و حتی در موارد بسیاری شاعران و خیال­ پردازان از آن به عنوان یک نمود یاد کرده ­اند و حتی کار را بدانجا رسانیده­ اند که ابروان یار و یا چهره­ های زیبا را بسان ماه و یا ماه گونه تشبیه کرده ­اند. سی و یک سال پیش در گشود تا انسان های کنجکاو بدان قدم نهاده و آنرا فتح نمایند. فتح ماه و چیرگی بر آن توانست تمام انگاره­ های باطلی را که در مورد ماه بیان شده بود نقش بر آب سازد. زمانی که پرده کنار زده شد و اسرار از پرده برون افتاد مشخص گردید ماه با همه وجاهت و زیبایی که دارد سیاره مرده ­ای بیش نیست زیرا که در آن هیج گونه آثار حیات نمایان نمی ­باشد و هر چه در آن هست سکوت است و خاموشی مرگبار و جاوید و هر گاه این راز از پرده اسرار زودتر جلوه­ گر گردیده بود شاید این همه ستایش و قلم فرسایی در مورد آن نمی ­شد.

عنوان مقاله [English]

The Moon, the Only Satellite of the Earth

نویسنده [English]

  • Alireza Owsati

Researcher in Geographical Sciences

چکیده [English]

The Moon is undoubtedly the nearest celestial body to Earth, and in other words it is the only neighbor that is ready to accept the uninvited guests from our Planet. It is also considered as the Earth’s only satellite. The Moon has since ancient times attracted the attention of the Earth’s habitants, and it has been the subject of many explorations and research regarding its formation and characteristics, and even many poetic minds have fancied about it and likened it to the eyebrows or face of the beloved. Curious human being managed to step on it about thirty-one years ago. This conquest put an end to all false claims and speculations about the Moon. When the veil was done away with and the facts were revealed, it become clear that the Moon, despite its beauty, is but a dead planet, because no sign of life was found on it. There was indeed nothing but an eternal deadly silence, earlier knowledge of which could have saved people those great amounts of praise and speculations.