نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حرفه نقشه­ برداری در سالهای اخیر از نظر فنی و نوآوری تحت تأثیر یک مسیر تکاملی سریعی قرار گرفته است.امروزه بیشتر نقشه­ برداران عموماً از ترازهای دیجیتالی، پلان های لیزری با دوربین های نقشه­ برداری موسوم به ایستگاه های توتال  و GPS استفاده می­ کنند. مع­الوصف ISO (سازمان جهانی استاندارد) تاکنون موفق شده است که استانداردهای معین و مشخصی را برای این گونه دستگاه های جدید ارائه نماید. ISO هنوز مشغول به هنگام نمودن و تطبیق استانداردهای اولیه خود برای دستگاه های قدیمی، نظیر EDM، تئودولیت­ ها و ترازیاب ­ها می ­باشد. این مقاله نیازهای عمومی و خاص نقشه­ برداران  را برای استانداردها ارائه می­ کند. از این رو به بیان دو رویه آزمایش صحرایی مرکب و ساده جهت تعیین دقت دستگاه ­های ترازیابی می­ پردازیم و هدف از رویه مرکب تعیین دقیق ترازیابی است و رویه ساده جهت ترازیابی برای محلهای ساخت و ساز ساختمانی در نظر گرفته شده است.

عنوان مقاله [English]

Field Attitudes for Precise Leveling and Leveling in Construction Sites Updating ISO Standards for Leveling Machines

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

The surveying profession has been influenced by a rapid evolutionary path in terms of technology and innovation in recent years. Today, most surveyors generally use digital level, laser planes with mapping cameras known as total stations and GPS. Nevertheless, ISO (International Standard Organization) has so far been able to provide certain and specific standards for such new devices. ISO is still busy updating and implementing its early standards for older devices, such as EDM, theodolites, and levels. This paper presents the general and specific needs of surveyors for standards. Therefore, we describe two compound and simple field test procedures for determining the accuracy of leveling devices. The purpose of the compound procedure is to determine leveling precisely, and the simple procedure is considered for leveling in construction sites.