نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بیش از سی سال است که بخش هایی با اهمیت از فتوگرامتری به صورت خودکار شده ­اند، یکی از کاربردهای اولیه اتوماسیون (خودکاری فتوگرامتری)، عددی نمودن اطلاعات سیستم اندازه ­گیری دستگاه ها با بهره ­گیری از سیستم ثبات عددی است. به طور کلی مختصات نگاره­ های خودکار با دستگاه های تبدیل (سیستم تبدیل عکس به نقشه) مورد استفاده قرار می­ گیرند. این دستگاه دستورارت را از طریق رایانه دریافت می­ نماید. رایانه می­ تواند دستورات و مختصات نقاط مدل را از دستگاه تبدیل دریافت کرده و به این دستگاه منتقل کند. مجموعه­ ای از انکودرها، سیستم سروموتور و رایانه با دستگاه تبدیل (استریوکمپراتور) ، سیستم فتوگرامتری تحلیلی را تشکیل می­ دهند.

عنوان مقاله [English]

Analytical Photogrammetry System

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

It is now more than thirty years since the important parts of photogrammetry have been automated. One of the primary applications of photogrammetric automation is to digitize the data of the device's measurement system using the numerical stability system. In general, the coordinates of automatic drawings are used by converting devices (the photo-mapping converting system). This device receives the order through a computer, which receives the commands and coordinates of the model’s points from the machine and transmits them to this device. The set of encoders, the servomotor system, and the computer with a stereocomparator make up the analytical photogrammetric system.