نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده نقشه برداری

چکیده

در نقشه ­برداری هوایی، فرآیند تهیه تصویر (عکسبرداری هوایی) با استفاده از دوربین عکسبرداری هوایی و فیلم عکاسی به عنوان واسطه ثبت و ذخیره تصویر، مهمترین مراحل فنی هنری و اعتباری فعالیت های مختلف تهیه نقشه است که تاکنون مورد بهره ­برداری مختلف تهیه نقشه و تعبیر و تفسیر قرار می­ گیرد. امروزه تهیه تصویر الکترونیکی با تفاوت اصولی با شیوه عکسبرداری و استفاده از سیستم های تصویربرداری الکترونیکی تحولی بنیادی در نقشه­ برداری هوایی را در پی دارد که به مرور در پروسه عملیات قرار می گیرد.

عنوان مقاله [English]

Electronic (Digital) Photography

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Member of Faculty, School of Surveying

چکیده [English]

In aerial surveying, the process of image preparation (aerial photography) using aerial cameras and photographic film for recording and storing photos is the most important artistic and validating technical stage in different activities concerning map preparation which is still utilized in various applications in map production and analysis. Today preparation of electronic image, through basic changes in method of photography and exploitation of electronic photography systems, brings about a transformation in aerial surveying, which is gradually embedded in the process of operation.