نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد

چکیده

خلیج ­فارس از گذشته­ های دور مورد استفاده بشر قرار گرفته و شرایط طبیعی موجود در آن نقش عمده را در بهره ­وری از آن عهده دار بوده است.
در این مقاله سعی شده است با تشریح مختصر از وضعیت خلیج فارس به نقشه و تأثیر هر یک از عوامل در بهره­ برداری پایدار، مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. در پایان راهبردهای مناسب برای شناخت پتانسیل ­های بالقوه طبیعی که امکان تبدیل آنها به شرایط بالفعل برای بهره­وری پایدار می­ باشد، ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effect of the Persian Gulf's Natural Characteristics on Sustainable Utilization

نویسنده [English]

  • Mahdi Mo'meni

Islamic Azad University of Najaf Abad

چکیده [English]

The Persian Gulf has since distant past been utilized by human being, and its natural conditions have played a major role in this exploitation.
In this paper, it has been tried to provide with a brief description of the Persian Gulf conditions and to analyze the role and effect of each factor in sustainable utilization. Finally, proper courses of action for recognition of natural potentials for sustainable exploitation have been presented.

1- آرمان ، بهمن – ایران، نفت و قراردادهای بیع متقابل – مجله تازه های اقتصاد – شماره 92 – شهریور 1379.
2- افشار سیستانی، ایرج – جزیره کیش و دریای پارس -  انتشارات جهان معاصر – 1376.
3- الهی، همایون – خلیج فارس و مسائل آن، نشر قدس، تهران – 1368.
4- بدیعی، ربیعی، - جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال – 1372.
5- جعفری، عباس – گیتاشناسی، انتشارات گیتاشناسی، 1360.
6- حافظ­نیا، محمدرضا – خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز – سمت – 1371.
7- رامشت، م.ح.-جغرافیای طبیعی خلیج فارس – انتشارات اصفهان – 1366.
8- رامشت، م.ح. – هورالعظیم – انتشارات دانشگاه اصفهان – 1366.
9- رضویان، محمدتقی – منابع انرژی ایران – انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1373
10- ژرژ – پیر – ژئولیتیک (ترجمه حسنعلی رکنی) – انتشارات دانشگاه پدافند ملی – 1349.
11- عزتی، عزت­اله – جغرافیای نظامی ایران – انتشارات دانشکده افسری – 1366.
12- عزتی، عزت­اله – ژئواستراتژی – انتشارات سمت – تهران – 1373.
13- عقلمند، احمد – تحلیلی بر اوضاع ژئوپلیتیک و استراتژیک خلیج فارس – مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس – دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی – تهران – 1368.
14- غازی – ایران – ذخایر نفت جهان – مجموعه مقالات سمینار جغرافیای – بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی – مشهد – 1364.
15- کیهان، مسعود – جغرافیای طبیعی خلیج فارس – مجموعه مقالات سمینار خلیج فارس – اداره کل رادیو تهران – 1342.
16- مجتهدزاده، پیروز  - جغرافیا و سیاست در دنیای واقعیت­ها – مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره­های 119-120، 1376.
17-مجتهدزاده، پیروز – جغرافیای تاریخی خلیج فارس – دانشگاه تهران – 1354.
18- مجتهدزاده، پیروز – کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس (ترجمه حمیدرضا ملک محمدی) – انتشارات وزارت امور خارجه – تهران – 1373.
19- میرحیدر، دره – ژئوپلیتیک تنگه هرمز و خلیج فارس – مجله سیاست خارجی – 1366.
20- میرحیدر، دره – جغرافیای سیاسی دریاها – فصلنامه تحقیقات جغرافیایی – شماره 3، سال 1365.
21- نوربخش، حسین – خلیج فارس و جزایر آن – انتشارات کتابخانه سنائی – تهران – 1363.
22- ولایتی، علی اکبر – خلیج فارس – مجموعه مقالات پنجمین سمینار خلیج فارس – انتشارات وزارت امور خارجه – 1374.
23- هاگت، پیتر – جغرافیا ترکیبی نو – (ترجمه شاپور گودرزی­نژاد) – انتشارات سمت – 1373.
24- یغمایی، اقبال – خلیج فارس – انتشارات وزارت فرهنگ و هنر – تهران – 1353.